nieuws

Verbeterde toetsing windtrilling gebouw

bouwbreed

Een verbeterde toetsingsmethode in het derde wijzigingsblad bij NEN 6702 stelt architecten en constructeurs in staat te berekenen of windtrillingen in hoge gebouwen een bepaalde grenswaarde overschrijden. De toetsingsregel is een correctie op de formule in de eerste druk van de NEN 6702, die tot gevolg had dat volgens de norm ontworpen gebouwen toch te veel trilden bij sterke wind.

De resonantieverschijnselen die zich bij de dynamische belasting door wind voordoen, worden door gebruikers van gebouwen als onaangenaam of onveilig ervaren. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde ‘staalbouwflat’ in Delft, die enkele jaren geleden naar aanleiding van veel klachten is voorzien van extra verstijvingen.

Gelijktijdig met de correctie van de formule zijn enkele andere veranderingen aangebracht. De demping voor hinder is nu niet langer afhankelijk van het bouwmateriaal van de draagconstructie, maar van de laagste eigen frequentie. Zowel uit de internationale literatuur als uit daartoe specifiek uitgevoerde metingen blijkt dat de demping op die manier beter wordt beschreven.

Verder is een onderscheid ingevoerd naar de gebouwfunctie voor het vaststellen van de grenswaarde. De eisen voor kantoren zijn nu bijvoorbeeld lichter dan voor woongebouwen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels