nieuws

Tijdbom onder zomerakkoordjes

bouwbreed

De controleur van sociale verzekeringen Ctsv heeft een tijdbom gelegd onder tijdelijke (seizoens)-werkloosheid. Het college wil dat het Sfb veel strikter gaat controleren of sprake is van verwijtbare werkloosheid. Werknemers zullen daardoor niet zonder meer akkoord gaan met ontslag.

“Het lijkt er veel op dat er sprake is van akkoordjes tussen werknemers en aannemers dat ze ontslagen worden als er even geen werk is. Daardoor kun je vraagtekens zetten bij de vraag of er sprake is van niet-verwijtbare werkloosheid. Het Sfb controleert dat niet of nauwelijks onder het motto dat het al jaren zo werkt in de bouw. Dat mag zo zijn, maar ook het Sfb zal zich aan de regels moeten houden”, zegt Ctsv-voorzitter Toby Witteveen bij de presentatie van het rapport ‘De sociale verzekeringen in 2000’.

In het rapport spreekt het Ctsv van een ‘onrechtmatigheidsscore’ van 30 procent bij de uitvoering van de WW. Dat wil niet zeggen dat 30 procent van de uitkeringen onterecht zijn, maar door het gebrek aan controle op het punt verwijtbaarheid van de werkloosheid heeft het Ctsv niet kunnen vaststellen of de de uitkeringen wel terecht zijn. “De hierdoor ontstane onzekerheid over de uitkeringen dient het Ctsv te kwalificeren als onrechtmatig”, heet het dan in het jargon van de controleurs.

Controle

In ieder geval wil het toezichtscollege wel dat het Sfb de controle op verwijtbaarheid sterk verbetert. Volgens de regels is een foutpercentage van slechts één procent toegestaan. Het Ctsv is dan ook niet van plan de verklaring van het Sfb dat het zo al jaren gaat, te accepteren. “We zijn er nog niet helemaal uit met het Sfb”, aldus Witteveen met veel gevoel voor understatement.

De al dan niet verwijtbaarheid van werkloosheid is vast te stellen met behulp van een ontslagvergunning van arbeidsvoorziening of een uitspraak van de kantonrechter.

Als het Sfb beter gaat controleren, dan is de kans groot dat een deel van de dertig procent door het Ctsv als onrechtmatig betitelde uitkeringen, lager zal worden vastgesteld. Te voorzien is dat werknemers zich in dat geval tegen elk ontslag zullen gaan verzetten.

Dat betekent in ieder geval dat er langere ontslagprocedures zullen ontstaan. Bovendien zal de druk toenemen om nog meer te doen aan het terugdringen van seizoenswerkloosheid.

Vanuit de bouw, en dan vooral de gww-sector, zal de druk op grote (overheids-)opdrachtgevers toenemen om nu eindelijk eens de binnenjaarlijkse discontinuïteit in de opdrachten aan te pakken. Dat alleen al kan een deel van het probleem oplossen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels