nieuws

Vlaamse nieuwbouw en renovatie huizen in dip

bouwbreed

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) verwacht dat de teruggang van de woningbouw in Vlaanderen, die zich vanaf 1995 inzette, ook dit en mogelijk volgend jaar zal voortduren. De VCB (de Vlaamse aannemersorganisatie) meent dat er voor de woningbouw ‘magere jaren in het verschiet liggen’.

De Vlaamse aannemers hadden gehoopt dat een stijging van de renovatieactiviteiten de teruggang bij de nieuwbouw van woningen zou compenseren. Maar recente gegevens tonen aan dat daarvan geen sprake is. Sedert 1990 is het aantal renovaties in Vlaanderen weliswaar blijven toenemen, maar vanaf vorig jaar is er sprake van een stagnatie.

Bovendien voorspellen de zopas gepubliceerde vastgoedgegevens van het onderzoeksbureau Stadim weinig goeds voor de nieuwbouw- en renovatiemarkt in Vlaanderen, concludeert de VCB.

Vergunningen

Volgens Stadim is het aantal verkopen van bouwgronden in Vlaanderen vorig jaar fors gedaald, naar 15.700 (was 17.669 in 1999). Volgens de VCB zal deze daling onvermijdelijk leiden tot een verdere vermindering van het aantal nieuwbouwwoningen; sedert 1990 zit er al de klad in deze deelmarkt van de bouw.

In de jaren 1993 en 1994 werden in Vlaanderen jaarlijks nog circa 40.000 bouwvergunningen verleend voor nieuwbouwwoningen, maar tussen 1995 en 1997 daalde dat aantal naar ongeveer 30.000 vergunningen per jaar. Vorig jaar was er opnieuw sprake van een teruggang, nu naar nog slechts 28.000 vergunningen op jaarbasis. Tot overmaat van ramp blijkt deze daling zich dit jaar verder voort te zetten, waardoor de nieuwbouwactiviteiten de komende jaren verder zullen dalen, vreest de VCB.

Verontrustend is ook dat – steeds volgens de jongste gegevens van Stadim – vorig jaar ook het aantal verkopen van woonhuizen en appartementen is gedaald. 1999 was wel een recordjaar op dit vlak, maar juist wanneer de verkoop van bouwgronden fors daalt, zou men mogen verwachten dat de verkoop van bestaande woningen zou aantrekken. Dat is echter in 2000 niet gebeurd.

Dat de federale minister van financiën Didier Reynders de registratierechten voor kleinere woningen ook nog eens heeft verhoogd van 6,5 naar 12,5 procent, zal de verkoop van huizen en appartementswoningen ook niet bevorderen, vreest de VCB.

Verband

“Een daling van het aantal verkopen van woonhuizen en appartementen voorspelt weinig goeds voor de toekomstige ontwikkeling van de woningrenovatie in Vlaanderen, vreest de VCB. Want tussen het aantal verkopen en het aantal renovaties bestaat een nauw verband. De VCB heeft berekend dat er op honderd verkochte woningen en appartementen 83 worden gerenoveerd.

Leeg

Reeds in 2000 stagneerde de renovatieactiviteit in de Vlaamse woningbouw na een jarenlange stijging: in 2000 werden in Vlaanderen 17.471 vergunningen verleend voor verbouwingen tegenover 17.147 in 1999, dat is 2 procent meer.

De renovatiebehoeften zijn echter veel groter. Een groot aantal woningen staat leeg, in tal van woningen ontbreken noodzakelijke sanitaire voorzieningen en laat met name de isolatie veel te wensen over.

Volgens de VCB zal de huidige stagnatie in de renovatieactiviteiten onvermijdelijk omslaan in een forse daling wanneer de verkopen van bestaande huizen en appartementen blijven verminderen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels