nieuws

Plan voor nieuwe zee dwars door Goeree

bouwbreed

Een nieuw zeegat dat van de kop van Goeree weer een echt eiland moet maken. Het plan tot aanleg van de Scharrezee werd gepresenteerd tijdens een symposium in Ouddorp.

Het is een initiatief van het Breed Overleg Deltawerken (BOD), een koepel van consumenten en producentenorganisaties die vooral bindingen heeft met de recreatie, maar ook met de Kamers van Koophandel van Rotterdam en Zeeland.

Tijdens het symposium velde voorzitter W. Dominicus van het BOD een hard oordeel over de Zeeuwse wateren: “Het eerste Deltaplan is goed geweest voor de veiligheid, maar het heeft wel het water verpest. Het Veerse Meer en de Grevelingen zijn zuurstofloos. De Oosterschelde verzandt en het Zoommeer zit ’s zomers vol groene algen”.

Juist daarom is er volgens Dominicus een tweede Deltaplan nodig. “Om mens en natuur vreedzaam te doen samengaan”, zoals hij het noemt. “De Scharrezee is een aanzet met zuiverende positieve effecten tot diep in de delta.” Andere voordelen zijn volgens hem de nieuwe mogelijkheden voor de recreatievaart van Haringvliet naar Grevelingen en een verdere regulering van extreme rivierafvoer.

Volgens de plannenmakers kan de Scharrezee helpen om Gorinchem droog te houden. Overigens komt het vissersdorp Stellendam in het nieuwe plan middenin het water te liggen. Wordt de Scharrezee ooit uitgegraven, dan komt er op de Grevelingen een getijdeverschil van maximaal één meter. Als de plannen doorgaan, wordt de Scharrezee op sommige plaatsen even breed als het Hollands Diep.

De naam Scharrezee is overigens een zestiende-eeuwse benaming voor de zeearm die de eilanden Goeree en Flakkee van elkaar scheidde.

Het Eerste-Kamerlid H. Eversdijk (CDA), voorzitter van het Scharrezee-symposium, relativeerde de ambities van de plannenmakers met de opmerking: “Ik zeg het maar op z’n Zeeuws: “Luctor et Emerrege, lukt het noe nie, dan lukt het misschien wel merrege.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels