nieuws

Faillissement Bouwpartners zegening voor de markt?

bouwbreed

Onlangs werd detacheringsbureau Bouwpartners failliet verklaard. Niet de filosofie achter de leverancier van flexibele arbeid in de bouw, maar geldschieters hebben Bouwpartners de das om gedaan, aldus Bart Withagen.

Na een recent faillissement van een van de grootste debiteuren van Bouwpartners bleek de onderneming over onvoldoende liquide middelen én reserves te beschikken om de bedrijfsvoering zonder financiële injectie voort te zetten. Het enorme openstaande bedrag dat de gefailleerde debiteur niet meer kon voldoen, veroorzaakte een acuut liquiditeitsprobleem dat met een eenmalige, beperkte storting of achtergestelde lening verholpen zou kunnen worden. Hierna zou op basis van de normale, geprognotiseerde bedrijfsvoering de rest van het jaar op geen enkele wijze problemen meer opleveren. Zeker gezien het feit dat alle 500 Bouwmeesters tot en met periode 4 normaal loon hadden ontvangen, men gewoon aan het werk was op de bouwplaatsen van de klanten en, op een zich aantrekkende markt, de omzetten maximaal waren.

Maar helaas-.Het is spijtig te moeten constateren dat in liberaal, ondernemend en vernieuwend Nederland, waar Tante Agaath in diverse vormen klaar staat om jonge, dynamische ondernemingen de helpende hand te bieden, uiteindelijk de wet van het grote geld belangrijker is dan het welzijn van honderden personeelsleden. Banken, participatiemaatschappijen, trade finance; voor eenieder prevaleert een geprognotiseerd maximaal rendement op zo kort mogelijke termijn boven het bieden van partnership en zekerheid aan management teneinde optimale bedrijfsvoering en structurele groei te bereiken. Een tegenvaller bij een onderneming die zich voortdurend onderscheidt met een vernieuwende visie leidt tot paniek bij behoudende geldschieters, met als gevolg dat zij liever bijna 500 personeelsleden laten ‘afvloeien’ in plaats van minder dan 2 miljoen gulden te investeren.

Spijtig

Het blijft ook spijtig dat, ondanks het feit dat de directie van Bouwpartners met bestuursleden van het FNV een open en voor beide partijen constructieve discussie voerde over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de bouw (voor cao’ers en niet-cao’ers) er toch nog schreeuwlelijken rondlopen bij het FNV die met zichtbaar genoegen het faillissement lijken te aanschouwen, heel hard roepen dat het toch een waardeloze en bijna malafide onderneming was en vergeten te vragen aan een directielid of zelfs een werknemer, een Bouwmeester hoe het nu werkelijk zit.

Want die Bouwmeester heeft gewoon keurig tot het eind z’n loon gehad, werkte tot volle tevredenheid van klanten, die erg te spreken waren over de kwaliteit van de vakman en de dienstverlening door Bouwpartners en die Bouwmeester kreeg keurig jaarlijks een overzicht van zijn pensioenopbouw.

Deze Bouwmeester ‘baalt als een stekker’ dat hij een sociale en op het individuele belang ingestelde werkgever moet verlaten.

Op dit moment is de situatie zo, dat alle loon- en andere verplichtingen jegens het personeel volledig zijn overgenomen door het SFB. Een klein gedeelte van Bouwpartners Projectdetachering BV (enkele vestigingen) wordt voortgezet door Humares Beheer BV, waar de activiteiten van Bouwpartners worden ondergebracht bij Maintec Engineering. De werknemers van de overige vestigingen, alsmede het managementteam, beraden zich op dit moment nog over hun toekomst.

En die doorstart waarvan C. Peijster van FNV Bouw hoopt dat die nooit komt-ik denk dat hij daarin teleurgesteld gaat worden. Er zal beslist een nieuw soort Bouwpartners ontstaan; niet om de markt voor detacheerders opnieuw te verzieken met oneerlijke concurrentie of om over de rug van de werknemers te knoeien met arbeidsvoor-waarden, zoals Peijster beweerde op 31 mei in deze krant, maar om tegemoet te komen aan al die klanten en ex-Bouwmeesters die vragen of er iemand op basis van de Bouwpartners-filosofie dóórgaat… Omdat die Bouwmeesters het gewoon naar hun zin hadden bij Bouwpartners. Omdat ze gewaardeerd werden, omdat er aandacht voor ze was, omdat hun gezin meetelde, omdat het een uitermate sociale werkgever was-; omdat ze door Bouwpartners als kapitaal van de onderneming werden beschouwd in plaats van als werknemer.

‘Detacheerder Bouwpartners is failliet verklaard’: inderdaad, we hebben het niet gered, hoewel de financiële problemen aanzienlijk beperkter waren dan de media doen vermoeden. We zijn er echter trots op dat wij als een van de eerste en lange tijd als een van de succesvolste leveranciers van flexibele arbeid in de bouw mochten laten zien, dat de markt toe is aan vernieuwing. Dat werknemers in de bouw meer willen dan loonsverhoging, inflatiecorrectie en prestatietoeslag; individuele arbeidsvoorwaarden en aandacht voor het individu zijn veel belangrijker bij de keuze voor een werkgever. En deze behoefte aan vernieuwing geldt evenzeer voor ondernemers in de bouwbranche; personeel is een specialisme, waarvoor je partners zoekt die flexibele personele diensten leveren; partners die voortdurend met je meedenken, adequaat reageren op veranderingen in de markt en die vooral het welzijn en het arbeidsvoorwaardenbeleid van de werknemers hoog in het vaandel hebben.

‘Er zal beslist een nieuw soort Bouwpartners ontstaan’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels