nieuws

Nieuwe contractvorm noopt tot andere bedrijfsvoering

bouwbreed

Er wordt tot eind dit jaar een nieuwe UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden) gebruikt, die voorziet in contracten voor opdrachtnemers die bij een project zowel het ontwerp als de uitvoering verzorgen.

Opdrachtgevers, adviseurs en aannemers moeten er nog mee leren werken. De Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt (VBW-Asfalt) hield gisteren een (besloten) bijeenkomst voor directies van de lidbedrijven.

Tot voor kort werd het administratief kader bij de uitvoering van werken gegeven in de regels van de UAV, een document uit ’89. Het voorziet in situaties en contractvormen waarbij de opdrachtgever een ontwerp tot een gereed bestek uitwerkt danwel laat uitwerken.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ontwerp. De aannemer die het werk in concurrentie verwerft, is verantwoordelijk voor de uitvoering volgens de bepalingen van het bestek zoals die in zijn contract zal zijn overeengekomen.

Effecten

Wat hieraan echter ontbreekt is een juridisch en administratief kader voor contractvormen zoals turnkey en design & construct – met of zonder een meerjarige onderhoudsperiode.

De bouw heeft dit onderkend. Vorig jaar is met de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2000) een bouwbreed, contractueel kader gepresenteerd, tegelijk met een Model Basisovereenkomst (MBO). Dat geïntegreerde slaat op het verzorgen van zowel ontwerp en uitvoering.

Momenteel loopt een periode waarin gebruik van het nieuwe document wordt getoetst aan de praktijk. Die periode loopt in beginsel eind dit jaar af. De UAV-GC 2000 zal bestaan naast de UAV ’89.

Inzet op de bijeenkomst van VBW-Asfalt was de effecten na te gaan die de UAV-GC op de bedrijfsvoering heeft en of de asfaltbedrijven zich eigenlijk wel willen blootstellen aan die effecten.

Innovaties

Duidelijk is dat met de bestaande UAV ’89 veel op gevoel en te weinig rationeel wordt gehandeld. Bepalingen zoals ‘in goed overleg met de directie’ bijvoorbeeld kunnen tot diepgaande verschillen van inzicht leiden. In de UAV-GC is dat anders. Keuzen over een constructie (fundering of asfaltmengsel) zijn voor de opdrachtnemer. Alles wordt getoetst aan de functionele of prestatie-eisen van de opdrachtgever.

Gebruik van de UAV-GC kan tot gevolg hebben dat prijzen die voor werken met nieuwe contractvormen ingediend worden, afwijken van de prijzen met een normaal contract met de UAV ’89. Met de nieuwe contractvorm kiest de opdrachtgever voor het leggen van extra risico (ontwerp) bij de aannemer.

Dat kost geld. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat de het van het werk duurder uitvalt. Door verwevenheid van ontwerp en uitvoering zal de aannemer kostenbesparende uitvoeringstechnieken en werkmethoden kunnen toepassen. Het biedt dus ruimte voor innovaties. En dat is ook voor de kleinere bedrijven interessant.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels