nieuws

Burgemeester Susteren ontvangt eigen bezwaar

bouwbreed

Burgemeester Van Mierlo (PvdA) van de Limburgse gemeente Susteren heeft bezwaar aangetekend tegen de gemeentelijke herwaardering van zijn woning. Zijn huis is 80 procent hoger ingeschaald ten opzichte van vier jaar geleden.

Van Mierlo heeft schriftelijk bezwaar aangetekend bij de gemeente en gevraagd om een hertaxatie. Van Mierlo vraagt zich af waar die taxatie op is gebaseerd.

Hij bewoont in Susteren het voormalige elektriciteitshuisje, een woning die niet echt beantwoord aan zijn stand, maar waarop hij wel apetrots is. Op zijn internetsite www.cuci.nl/~mierlo kunnen bezoekers foto’s vinden van zijn eigen tuin.

Het bezwaar van de burgemeester is uitzonderlijk te noemen. Temeer omdat Van Mierlo als burgemeester van Susteren mag meebeslissen over de vraag of zijn bezwaar wel of niet gegrond is. Mocht er binnen het college van B en W straks verdeeldheid heersen over het antwoord, dan kán zijn stem in principe doorslaggevend zijn. Hij stelt echter: “In de 25 jaar dat ik nu in het openbaar bestuur zit, heb ik me nooit eerder gemengd in discussies over individuele aangelegenheden. Ook nu doe ik dat niet”, aldus Van Mierlo: “Ik heb aangegeven het niet eens te zijn met de taxatie en daar zal ik het bij laten. Vaklui mogen oordelen of het terecht is of onterecht.”

Een woordvoerster van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt dat het hoogst uitzonderlijk is dat een burgemeester een klacht uit over de waarde van zijn woning: “We hebben in Nederland 504 burgemeesters, maar ik heb nooit eerder meegemaakt dat één van hen een klacht heeft geuit tegen de herwaardering van zijn woning.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels