nieuws

Gelderland wil af van aandelenpakket Nuon

bouwbreed

De provincie Gelderland wil haar aandelen in energiebedrijf Nuon verkopen. Gelderland vindt dat de provincie en het bedrijf ‘niet meer bij elkaar passen’. Met ruim 45 procent is Gelderland grootaandeelhouder van Nuon.

“De provinciale overheid is ongeschikt om een bedrijf te sturen dat op de commerciële markt opereert”, stelde Gelders gedeputeerde C. Jacobs (financiën). Daarnaast verwacht Gelderland dat Nuon steeds forser buiten de Gelderse provinciegrenzen zal groeien. Op die manier neemt de invloed van de provincie relatief af.

In het algemeen is er een ontwikkeling waarneembaar dat de overheid steeds meer terugtreedt uit de energiesector, meent het college van Gedeputeerde Staten. Er is sprake van schaalvergroting van de energiebedrijven en de invloed van aandeelhouders wordt minder. Over enige tijd kunnen de bedrijven geprivatiseerd worden, waardoor ook niet-overheden aandeelhouder kunnen worden. Dit is voor Gelderland reden de belangen in Nuon op te geven. “De overheden hebben hun missies in de nutsbedrijven volbracht”, stelt Jacobs.

Het is vooralsnog niet bekend wanneer er een eventuele verkoop plaatsvindt. Gelderland mag het aandelenpakket in ieder geval niet van de hand doen vóór 1 januari 2002. Ook moeten PS nog hun oordeel geven over het voornemen van het provinciebestuur.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels