nieuws

Langedijk bouwt in ‘beheerste wanorde’

bouwbreed

Twintig jaar geleden was ze één van de activisten die protesteerden tegen de opzet van de nieuwbouwwijk Oosterdel in Langedijk. Er werd te veel natuur geofferd terwille van de nieuwe villa’s. Haar wraak is zoet. PvdA-wethouder Manschot-De Vries maakt als portefeuillehouder Volkshuisvesting en Civiel Technische Werken de nieuwbouw nu ondergeschikt aan groen en water.

“De woningbouw in Langedijk moet zich voegen naar het groene en blauwe structuurplan dat eerst werd opgesteld. Met veel water en ongelijke hoogtes om verschillende soorten biotopen mogelijk te maken.” De wethouder doelt op de nieuwbouwwijk Mayersloot West (1600 woningen), die over vijf jaar gereed is. De totale nieuwbouw in Langedijk (3000 huizen) maakt deel uit van de Vinex-locatie HAL (Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk), die uit 12.000 huizen bestaat.

Manschot wil in Mayersloot West niet alleen mensen huisvesten, maar ook dieren en planten. Er komt een ecologisch oeverpark van 20.000 vierkante meter. Een gatenmuur voor oeverzwaluwen en een vleermuisbunker in de geluidswal. “We willen het gebied zijn cultuurhistorische karakter teruggeven, dat door drooglegging en verkaveling verloren ging. Vandaar de waterpartijen rond de wijk.”

Dat vergt enig inleving van het waterschap. Deze eeuwenoude organisatie voelt zich prettig bij het waterbeheer volgens de bekende, veilige opzet. Met strakke en hoekige oeverafscheidingen, gemaaide graskanten en een halfjaarlijkse schouw om te controleren of de waterkanten schoon worden gehouden. Niet spannend, wel goed beheersbaar.

Waterbeheersing

In de opzet van het nieuwbouwplan Mayersloot West krijgt het waterschap te maken met twee elementen die een ander waterbeheer vergen. Dijkgraaf ir. De Zeeuw van het waterschap Groot-Geestmerambacht: “De sloten lopen vlak langs de huizen, wat een gereguleerde waterbeheersing vraagt. Bovendien wordt gewerkt met twee peilniveau’s. De hoogwatersloot heeft een peil van 1,45 meter onder NAP, het laagwatergebied ligt 2,70 onder NAP. Op deze manier kan een verscheidenheid aan biotopen ontstaan, maar het vereist wel een andere manier van bemaling”.

Ook van de bouwer wordt een omslag gevraagd. De bij aannemers geliefde kruipruimte, waar zij veel leidingen en kabels in kwijt kunnen, zijn streng verboden in het lagere gedeelte van de wijk. De kans op onderlopen is te groot. De aannemer moet een

oplossing bedenken.

Van de nieuwe bewoners wordt eveneens wat verwacht. Veel tuinen die al klaar zijn monden uit in een ruige waterkant met riet en houten steigers. Om de natuurlijke overgang van stedelijk naar natuurlijk gebied te bewaken, blijft de gemeente eigenaar van de eerste halve meter oever. “En wat zie je?”, roept Manschot in afgrijzen uit. “De eerste tuinhuisjes, houten afscheidingen en tuinzitjes zijn langs de waterkant al te zien. De inrichting van de tuinen naar de waterkant is ook veel gecultiveerder dan ik had gewenst.”

Onkruid

Het is niet de bedoeling dat de

bewoners op perkjes begonia’s en afrikaantjes uitkijken. “Wat is er nou mooier dan een natuurlijke overgang van tuin in ruige natuur. De belangstelling voor natuur moet groeien”, zegt Manschot.

Dit klinkt veel aardiger dan de werkelijkheid: het uitzicht op brandnetels, smeerwortels, distels en een moerasvegetatie, die zich vrij mag uitbreiden. Oftewel, al het onkruid is welkom.

In het gedeelte dat nog in ontwikkeling moet worden gebracht, overweegt Manschot een gemeentelijk oevereigendom van drie meter aan te houden. Dat betekent 250 centimeter meer ruimte voor natuurlijke biotopen. “Afhankelijk van de vraag of het juridisch kan”, relativeert Manschot.

Stad van de Zon

De helft van de Vinex-voorraad in Langedijk is al gerealiseerd. De grootste wijk – Mayersloot West – wordt over 5 à 6 jaar afgerond. Stedenbouwkundige Ashok Balothra verwerkte in zijn ontwerp de opdracht om vijf Megawatt zonnecelsystemen te verkrijgen op de woningen. Energiebedrijf Nuon sluit de woningen aan op het warmtenet, dat wordt gevoed door een warmtekrachtcentrale. Bovendien kunnen de nieuwste zonnepanelen in de woningen, het zonlicht omzetten in elektriciteit.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels