nieuws

Zwolle heeft geen haast met herstel lekkende tunnel

bouwbreed

De folie onder één van de toeritten van het spoorviaduct over de IJsselallee in Zwolle is drie jaar geleden gaan lekken. Deze zomer zag het er even naar uit dat gerepareerd zou gaan worden. Maar de gemeente en haar adviseurs zullen in ieder geval tot september volgend jaar druk zijn met hun reparatieplannen. Geen probleem vindt de gemeente want de reparatie is niet spoedeisend.

De verkeerstunnel in de spoorlijn Zwolle-Deventer is begin jaren tachtig gebouwd voor rekening en risico van de gemeente Zwolle. De toeritten zijn uitgevoerd met een polyethyleenfolie die is afgedekt met zand. Uitvoering in een betonnen bak is gebruikelijk maar zou aanmerkelijk duurder zijn geweest. De rijbaan op het diepste punt ligt ruim drie en een halve meter onder de grondwaterspiegel. De laag zand op de folie voorkomt dat de folie op de taluds door opdrukken gaat scheuren. In de laag zand op de folie onder de rijbaan is een drainagesysteem opgenomen. In 1998 is de polyethyleenfolie lek geraakt, volgens de gemeente op een gelijmde naad. Bovendien treedt in het drainagesysteem wat verstopping op waardoor bij hoge grondwaterstand er veel regen water op het wegdek komt. Op zich hinderlijk voor het wegverkeer, maar geen gevaar voor de constructie. Dat zou het wel kunnen worden als met het lekwater ook nog grond mee zou komen. Het jaar daarop besloot de gemeente er iets aan te doen.

Folieconstructie

De gemeente is voortvarend aan de slag gegaan. Projectleider F. Michel van de gemeente laat weten dat ze eerst zelf bezig zijn geweest met een betonnen constructie boven de folie. Belangrijk daarbij is te voorkomen dat de folie in de bouwfase stukgaat. Dan zou namelijk heel veel grondwater vrijkomen.

Het voorontwerp voorzag in een constructie onder de weg en boven de folie die tegenwicht bood aan de waterdruk. Omdat ze daar niet uitkwamen, is een wat futuristisch plan gemaakt met betonconstructie onder de weg en een betonnen bak op zijwanden en een tussenwand. Niet fraai, zo geeft Michel toe, maar volgens hem wel afdoende. Aanleg hiervan had in augustus dit jaar kunnen beginnen. De provincie heeft dit plan afgeschoten in verband met de onttrekking van water vanwege bemaling tijdens de aanleg. Reden voor de gemeente externe adviseurs GeoDelft en Grontmij de zaak nader te laten bezien.

Er is direct een quick scan gemaakt van drie mogelijke oplossingen. De eerste voorzag in slaan van een damwand, aanbrengen van onderwaterbeton en verdere afbouw in beton. De adviseurs vonden dit geotechnisch gezien erg risicovol. Omdat door de folie wordt geheid, zou veel water vrijkomen dat verpompt zou moeten worden. Een tweede oplossing betreft een constructie op korte mortelschroefpalen die niet door de folie gaan. Deze geeft geotechnisch weliswaar het minste risico, maar de gemeente zette vraagtekens bij de constructie. Een laatste oplossing met trekankers door de folie wilde de gemeente zelf al niet. Om een afgewogen keuze te kunnen maken, loopt nu een meer diepgaande studie naar de drie varianten.

Michel streeft ernaar binnen een paar maanden een keuze te kunnen maken. Die tijd is er. De hoeveelheid water die naar de pompkelder stroomt is hoog, maar gedurende een jaar nu al stabiel. Herstel heeft volgens hem daarom geen spoedeisend karakter. “Maar onze adviseurs menen dat we er toch iets aan moeten doen voor het geval met het inlekkende grondwater ook nog eens zand mee zou komen. Zo’n situatie zou de bestaande constructie in gevaar kunnen brengen”, aldus Michel.

De uiteindelijke oplossing wordt uitgewerkt tot definitief ontwerp met bestek. De gemeente gaat hiermee naar de provincie voor een vergunning voor het onttrekken van water. Dat kan wel even duren. Michel acht het daarom waarschijnlijk dat de reparatie op zijn vroegst volgend jaar herfst kan beginnen.

‘Reparatie begint op z’n vroegst volgend jaar herfst’

Reageer op dit artikel