nieuws

Zuiderzeelijn mag het Rijk 6 miljard kosten

bouwbreed Premium

Het kabinet reserveert 6 miljard gulden voor de aanleg van de Zuiderzeelijn. Er liggen nog vier mogelijkheden open voor de snelle verbinding van Amsterdam naar Groningen. Het Rijk gaat het project ‘in competitie aanbesteden’ waarbij marktpartijen de twee varianten hogesnelheidslijn en magneetbaan uitwerken.

Het kabinet heeft een grote voorkeur voor de varianten waarbij de Zuiderzeelijn een HSL of zweefbaan wordt. Het Rijk heeft echter maar 6 miljard over voor de snelle verbinding en het is dus de vraag of marktpartijen brood zien in een variant waarbij zij relatief veel moeten investeren.

Met name minister Zalm (financiën) heeft een stokje gestoken voor een bijdrage van 10 miljard gulden die nodig werd geacht voor een magneetbaan.

Grote bedrijven als HBG, Ballast Nedam, ABN-Amro en Siemens, verenigd in het Consortium Transrapid Nederland, ijveren ervoor de order binnen te halen. Zij vinden dat het Rijk 30 tot 50 procent zou moeten bijdragen.

Over de haalbaarheid van een sluitende exploitatie van de supersonische trein en de effecten op de economie van Noord-Nederland lopen de meningen uiteen. Bij een aanbesteding in competitie zal blijken in hoeverre het bedrijfsleven en de lagere overheden bereid zijn te investeren.

De kosten van een magneetzweefbaan zijn geraamd op 15 miljard gulden, een hogesnelheidslijn kost rond 8 miljard gulden en verbeteren van de bestaande intercitylijn zou 6 miljard kosten. Daarnaast wordt een zogenoemde nul-variant uitgewerkt.

Procedures

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat start op korte termijn twee procedures om de aanleg vanaf 2007 mogelijk te maken. In januari publiceert het ministerie een plan van aanpak voor de aanbesteding via competitie voor de hogesnelheidslijn en magneetbaan. Tegelijk worden de gebruikelijke planologische procedures voor de de Hanzelijn-plus en de nul-variant uitgewerkt.

Reageer op dit artikel