nieuws

Werkgevers houden vinger op de knip

bouwbreed Premium

Werkgevers zetten de komende cao-onderhandelingen in op de nullijn. Uit een vrijdag naar buiten gekomen nota van de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en AWVN blijkt dat werkgevers geen afspraken willen waardoor de loonkosten zullen stijgen.

Als salarissen toch omhoog gaan, moet dat worden gecompenseerd door versobering van andere arbeidsvoorwaarden. Volgens een woordvoerder van VNO-NCW moet de nota slechts worden gezien als “een handreiking” aan de werkgevers. “De cao’s worden uiteindelijk afgesproken op ondernemings- en bedrijfstakniveau”, aldus de zegsman.

Maar bij de onderhandelingen over de eerste grote, toonaangevende cao’s hebben Philips en de bouwwerkgevers al duidelijk de toon gezet door in te zetten op de nullijn. Wat de bouw betreft zou er alleen wat loonruimte zijn bij een langer lopend contract.

De verslechterende economie laat volgens de werkgevers stijgende loonkosten niet toe. Het zou, menen ze, de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven bedreigen en de werkloosheid vergroten. De afgelopen paar jaar is de relatieve voorsprong die Nederland had door de lage loonkosten al als sneeuw voor de zon verdwenen.

In de bouw speelt hierbij ook nog dat werkgevers vrezen dat de economische teruggang van nu volgend jaar de bouw zal treffen. Aangezien ook de vorige cao al duur wordt geacht, betekent opnieuw forse loonstijging dat bedrijven in de moeilijkheden kunnen komen. Om voor de werknemers de koopkracht toch op peil te houden, stellen VNO-NCW en AWVN niet-structurele regelingen als resultaatbeloning voor.

Deze regelingen zijn volgens coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid H. van der Steen van AWVN zowel op goedlopende als verliesgevende ondernemingen en bedrijfstakken toepasbaar. “Bijvoorbeeld in een bedrijf waar het slecht gaat, kun je als doel stellen het verlies te halveren. Als dat dan lukt, krijgen de werknemers daarvoor een bonus.”

Verder stellen VNO-NCW en AWVN voor dat werkgevers via cao-afspraken wettelijke verlofregelingen voor werknemers ongedaan maken. Zo is de onlangs aangenomen wetgeving over het recht om zondagswerk te kunnen weigeren de ondernemersorganisaties een doorn in het oog.

Door bijvoorbeeld in cao’s op te nemen dat zondagswerk niet kan worden geweigerd als de aard van het werk dat niet toestaat, zou deze regeling kunnen worden omzeild, volgens Van der Steen.

‘Loonkosten mogen door cao’s niet toenemen’

Reageer op dit artikel