nieuws

Verbetering procedure aanleg buisleidingen

bouwbreed Premium

Het kabinet gaat de procedure rondom de aanleg van ondergrondse buisleidingen verbeteren. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft dit laten weten aan de Tweede Kamer.

Aanleiding tot de verbeteroperatie is een rapport van de werkgroep buisleidingenconcessies. Daaruit blijkt dat de procedures die bij voorgenomen aanleg moeten worden doorlopen, knelpunten opleveren voor nieuwkomers in de markt.

Een van de verbeterpunten is dat het Rijk of de provincie de coördinatie van de publieke besluitvorming op zich neemt. Dit wordt wettelijk geregeld in de Tracéwet.

Daarnaast komt er een wettelijke vergunningplicht om gevaarlijke stoffen door buisleidingen te mogen vervoeren. Begin volgend jaar komt Netelenbos met een volledig plan van aanpak.

Reageer op dit artikel