nieuws

Venetië gaat overlast hoogwater indammen

bouwbreed Premium

Venetië krijgt definitief een systeem van automatische afsluiting van de lagune bij hoog water. Na jaren van overleg en tegenstand van milieuministers is eindelijk het groene licht voor de ‘Mose’ gegeven.

Onder voorzitterschap van president Berlusconi werd het project afgelopen donderdag goedgekeurd. Door middel van een keten van dijksluizen in het systeem kunnen de openingen aan de havenkant van de stad worden afgesloten, zodat de hoge waterstanden in het centrum van Venetië tot het verleden behoren. Bijna 6 miljard gulden is uitgetrokken voor de ongeveer drie jaar durende bouw van de afsluitende elementen. Daar komen nog vele miljarden bij voor de plaatsing en inwerkingstelling van de Mose. Het systeem zal naar verwachting pas na 2010 functioneren.

Een dag na de beslissing is vanuit Rotterdam direct actie ondernomen door een pool van twee Noorse en één Nederlandse maatschappij. North Consult, Nocon en Tec hebben het Europarlement in Brussel verzocht de Italiaanse staat aan te klagen. De drie bedrijven, die soortgelijke dijken hebben gebouwd in Zeeland en bij Londen, willen voorkomen dat er officiële internationale inschrijvingen komen. Het door het drietal ingediende project is reeds in eerdere fase goedgekeurd door de toenmalige Italiaanse regering, het Wereldnatuurfonds en door Brussel.

Eiland

De milieuactivisten is veel wind uit de zeilen gehaald met een aanvullend plan om de lagune zo schoon mogelijk te houden en de erosie tegen te gaan. Dit laatste wordt grotendeels veroorzaakt door de duizenden olietankers die hier jaarlijks aanleggen, waarbij het risico voor rampen veel te groot is.Tegelijk met de bouw en plaatsing van de Mose-pontons krijgt de stad 10 kilometer voor de kust een offshore-eiland metpijpleiding naar het oude centrum.

Reageer op dit artikel