nieuws

Van Mesdagkliniek toch verbouwd

bouwbreed Premium

Een ingrijpende verbouwing van de Van Mesdagkliniek in Groningen heeft de voorkeur boven een verhuizing naar elders. Lange tijd is sprake geweest van het verdwijnen van de gevangenis nabij het centrum van de stad.

Plannen om een nieuwe tbs-kliniek te bouwen op een andere plek zijn naar de achtergrond verdwenen nu er een interne studie is begonnen naar de mogelijkheden tot verbouwing. De raad van bestuur zal hierover een voorstel indienen bij het ministerie van Justitie.

Het huidige gebouw, dat uit drie delen bestaat, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De indeling is onpraktisch en het beeld naar buiten toe is te grijs. Vooral het in de jaren zeventig gebouwde middengedeelte dient te worden afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Ook het aangrenzende Huis van Bewaring is in de nieuwbouwplannen opgenomen en zal, op advies van het ministerie van justitie, vermoedelijk worden gesloopt en elders vervangen worden door nieuwbouw.

Reageer op dit artikel