nieuws

Vamil-regeling blijft voorlopig bestaan

bouwbreed

De regeling voor vervroegde afschrijving van milieuvriendelijke productiemiddelen en materieel is succesvol en blijft voorlopig in stand. Dit concludeert de Vereniging van Fabrikanten van en Handelaren in Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen (BMWT) na een gesprek met vertegenwoordigers van het ministerie van VROM.

De Vamil-regeling maakt het fiscaal aantrekkelijk te investeren in milieuvriendelijk materieel. De vrees bestond dat deze evenwel zou worden afgeschaft. Dat zou betekend hebben dat investeringen in materieel worden uitgesteld, iets waar de BMWT bepaald geen warm voorstander van is.

Verder is afgesproken dat de emissie-eisen voor machines zoals die in 2001 in de Vamil-regeling zijn opgenomen, ongewijzigd blijven in 2002. De BMWT verwacht dat er meer fabrikanten zullen zijn die aan die eisen kunnen voldoen. Dit temeer omdat het is toegestaan deze eisen te realiseren door het monteren van katalysatoren en/of roetfilters. Daardoor krijgen bedrijven meer keuze in machines die onder het fiscale voordeeltje vallen.

Reageer op dit artikel