nieuws

Uitbreiding installaties rioolwaterzuivering

bouwbreed Premium

Het Waterschap Veluwe gaat de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) in Apeldoorn en Harderwijk uitbreiden en renoveren. Kosten: 150 miljoen gulden. In Harderwijk begint Klok Druten Bouw dezer dagen met de aanleg van een tweede tank voor biologische zuivering en twee nabezinkbassins. De bouw van twee biologische zuiveringstanks en drie nabezinktanks in Apeldoorn wordt aanbesteed.

Het waterschap moet in 2003 voldoen aan de eis dat 75 procent van het stikstof uit het binnenkomende afvalwater wordt verwijderd. Daarvoor moet de capaciteit van de biologische zuiveringsbassins worden uitgebreid. In die tanks halen bacteriën stoffen als stikstof en fosfor uit het afvalwater.

Als de nieuwe tanks eind 2002 klaar zijn, worden bestaande onderdelen van de rwzi’s gerenoveerd, half 2004 is alles afgerond.

Reageer op dit artikel