nieuws

Twintig klachten over aanbesteding Grensmaas

bouwbreed Premium

Dredging International Zwijndrecht heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen de onderhandse aanbesteding van de Grensmaas in Limburg. Behalve deze klacht liggen er nog twintig andere in Brussel. De Europese Commissie heeft toegezegd deze klachten serieus te behandelen.

Voor het project Grensmaas is het nog een stap te ver zich zorgen te maken over de gevolgen van de aanbestedingsvorm. Vrijdag besluiten Provinciale Staten van Limburg over het definitieve uitvoeringsplan. Als zij instemmen, gaat de projectleiding Maaswerken naar het consortium grind- en aannemingsbedrijven met de vraag of hij het werk budgetneutraal kunnen uitvoeren. De aannemers krijgen ‘betaald’ met grind die ze uit de bodem mogen winnen. Stemmen ze in, dan kunnen ze wat de provincie betreft beginnen. Zo niet, dan wordt het werk van één miljard gulden alsnog Europees aanbesteed.

De provincie kiest voor een onderhandse aanbesteding, omdat het om een budgetneutraal project gaat. Er gaat geen harde gulden de tafel over. Bovendien bezitten veel grindaannemers binnen het consortium een aanzienlijk hoeveelheid grond in het gebied van het Grensmaasproject. De onteigening hiervan zou miljoenen guldens kosten en bovendien veel tijd. Het project onderhands aanbesteden, gaf de minste risico’s voor de provincie.

Volgens de eigen juristen kleven er geen risico’s aan deze aanbesteding.

Reageer op dit artikel