nieuws

Storingen cv-ketels oplossen met minder monteurs

bouwbreed Premium

De installateur kan de huidige generatie cv-ketels op afstand via ISDN inspecteren en nagaan of die onderhoud vergt. Vrijwel elke fabrikant voorziet diens ketels van de bijbehorende programmatuur. Vooralsnog loopt het in Nederland voor deze dienstverlening niet storm omdat de gebruiker er extra voor moet betalen. Intussen vragen de verwarmingsbedrijven zich af hoe ze met een krimpend bestand aan geschoold personeel de elektronisch gemelde storing kunnen verhelpen.

Toch verwacht directeur P. Giesbers van het Rotterdamse Warmtetechnisch bureau Giesbers & Van der Graaf binnen enkele jaren meerdere Nederlandse servicebedrijven die op afstand installaties van consumenten beheren en door temperatuurcontroles op de energiekosten besparen. Iets dergelijks gebeurt nu al met grote(re) utilitaire systemen. Een computerscherm licht bij een melding op en geeft aan bij wie er waar iets scheef loopt. Niet zelden is de installateur zo eerder van een storing op de hoogte dan de beheerder.

Landelijk

In dat geval moet de installateur voldoende personeel hebben om een mankement te verhelpen. Daar ontstaat volgens Giesbers een toenemend tekort; een landelijk probleem. Giesbers en van der Graaf voert met zo’n 35 man onderhoud uit waarvan er tien het bijbehorende kantoorwerk regelen. De Rotterdamse installateur is regionaal, in Rotterdam, Delft en Den Haag, werkzaam zodat hij niet alle opdrachten kan aannemen. Zonder problemen kan het bedrijf drie medewerkers extra in dienst nemen. Elke monteur ‘beheert’ 2000 tot 2500 woningen. Naarmate er meer elektronica in de programmatuur is gekoppeld aan bijvoorbeeld kleppen. De elektronica signaleert dat die vastzitten. Vroeger kon de installateur via de telefoon adviseren om met een eenvoudige ingreep het probleem voorlopig te verhelpen. Tegenwoordig moet daarvoor een monteur voorrijden die per toestel al snel enkele uren kwijt is.

Instroom

Steeds minder mensen willen eerst cv-, en later door avondscholing, servicemonteur worden. Zo verkleint de instroom, terwijl vakbekwaam personeel in de vut of met pensioen gaat. Het aantal woningen neemt nog steeds toe. Inmiddels beschikt om en nabij 90 procent van alle woningen over een cv-installatie. De gevolgen voor het onderhoud laten zich raden. Dat weet ook de bedrijfstakorganisatie VNI die met enige regelmaat een beperkte campagne voert om jongeren voor het beroep te interesseren. De Rotterdamse installateur treedt op als officieel leerbedrijf en krijgt jaarlijks gemiddeld twee leerlingen. Het bedrijf wil die graag in dienst nemen, maar vaak gebeurt het dat iemand de cursus in het bedrijf volgt om daarna een, in hun ogen, schoner en lichter beroep te kiezen.

Met uitzondering van rioleringswerk is daar naar Giesbers’ mening veel verbeterd. Met dat in gedachten zou de bedrijfstak zich volgens hem meer kunnen richten op meisjes en vrouwen. Giesbers noemt de beloning en de emolumenten ‘niet slecht’. In zijn visie kan een bedrijf ook niet onbeperkt de lonen verhogen. Op die manier worden de woningen snel onbetaalbaar. Want het personeelstekort doet zich niet alleen bij de cv-bedrijven voor, maar bij alle ondernemingen die handwerk leveren.

Reageer op dit artikel