nieuws

Stichting geeft CO2-certificaten uit voor aanleg duurzaam bos

bouwbreed Premium

De aankoop van een CO2-certificaat bij Stichting Robinia uit Wageningen maakt duurzame bosaanleg mogelijk. Door elk jaar een certificaat te kopen, compenseert de koper voor een deel de CO2-uitstoot van bijvoorbeeld zijn auto. Het blijft echter vechten tegen de bierkaai.

Om de uitstoot van alle auto’s in Nederland te compenseren, is de aanleg van een bos met minimaal een kwart van de oppervlakte van Nederland nodig. Dat neemt niet weg dat het initiatief een bijdrage levert aan het terugdringen van CO2 in de atmosfeer.

In Zweden en Finland wordt meer bos aangeplant dan gekapt. In de afgelopen dertig jaar is de houtvoorraad alleen maar toegenomen. Wat dat betreft hebben we dus niets te vrezen. Maar hoe zit het met de compensatie van de CO2? Hoeveel bomen zijn er nodig om de uitstoot van de CO2 van een auto uit de middenklasse te compenseren?

Een snel groeiend bos levert 15 kubieke meter hout per hectare per jaar. Hiermee wordt 18 ton CO2 vastgelegd. Dat is ongeveer 1 ton vastgelegd CO2 voor elke 550 vierkante meter. De uitstoot van een middenklasser die 15.000 kilometer in een jaar aflegt, bedraagt ongeveer 2 ton CO2. Dat komt overeen met 1100 vierkante meter bos.

De kosten van een Bos- of CO2-certificaat bedragen 41,12 gulden. Het certificaat geeft de eigenaar de zekerheid dat duurzaam bos wordt aangeplant en daarmee de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd.

Eenmaal in bezit van het certificaat denkt de eigenaar dat hij met een gerust hart naar het winkelcentrum te rijden en in het weekeinde de familie te bezoeken. Alleen per certificaat wordt slechts 20 vierkante meter bos gerealiseerd.

In Nederland rijden ongeveer acht miljoen auto’s. Bij een gemiddeld kilometrage van 15.000 levert dat dus 16 miljoen ton CO2 op. Om dat te compenseren moet 8900 vierkante kilometer snelgroeiend bos worden aangeplant. Dat is een kwart van de totale oppervlakte van Nederland. Bij wat minder snel of langzaam groeiend bos kan de oppervlakte gerust met een factor twee of drie worden vermenigvuldigd.

Maar volgens F. van der Burgh, secretaris van Stichting Robinia heeft de verkoop wel degelijk nut. “Door de aanschaf van het certificaat creëer je een bos dat blijft. Je moet het zien als een contributie aan boscreatie”, aldus Van der Burgh.

Loofhout

De Stichting Robinia draagt zorg voor de aanleg van duurzaam bos en ziet jaarlijks toe op de ontwikkeling ervan. Volgens Van der Burgh bestaat het bos uit loofhout. Voor 60 à 70 procent wordt robinia geplant uit economische overwegingen. Overige boomsoorten zijn eiken, beuken en linden.

Van der Burgh: “Geld dat binnenkomt van de certificaten dient direct voor de aanplant. Winst door verkoop van hout gaat ook weer in het bos, hetzij voor onderhoud of voor nieuwe aanplant.” Op dit moment is Stichting Robinia bezig met de aanleg van een bos in Hongarije. “In Nederland is nauwelijks ruimte meer voor bossen. Maar in Oost-Europa is nog ruimte genoeg”, aldus Van der Burgh. Om te kunnen nagaan of het geld goed is besteed, is het mogelijk de bosterreinen te bezoeken.

Informatie: Stichting Robinia, telefoon: (0317) 427570 of www.robinia.nl

Reageer op dit artikel