nieuws

Rendement motoren neemt toe met verbeterde injectie van brandstof

bouwbreed

Motoren voorzien cilinders veelal met behulp van injectors van brandstof. De bijbehorende ventielen worden doorgaans kant en klaar geleverd en gemonteerd. Het Duitse Bosch deelde de voorzieningen op in modules die de fabricage, montage en het onderhoud vereenvoudigen. Dit systeem verstuift tevens de brandstof beter.

Cilinders van (bedrijfs)automotoren krijgen de brandstof veelal via multi-poort injectors geleverd. Dit systeem bestaat uit één of meer electronisch gecontroleerde ventielen die de toestroom van onder druk gezette brandstof naar de cilinder(s) regelen. In het zogeheten multistream-systeem beschikt elke cilinder over een eigen injector die de hoeveelheid brandstof aan de hoeveelheid lucht aanpast. Een elektromagneet in de injector opent en sluit een ventiel dat via een nozzle vernevelde brandstof inlaat voor het ontbrandingsproces. De mate van verneveling bepaalt de efficiëntie van de verbranding en dus het rendement van de motor.

De gangbare techniek voor brandstofinspuiting vergt de aparte installatie van elke injector. Dat neemt veel tijd in beslag omdat elk injectieventiel in elke afzonderlijke inlaatbuis moet worden gemonteerd en vervolgens elektrisch aangesloten. In multistream-systemen vereist de positionering van het ventiel bijzondere aandacht om zo tot een juiste verhouding tussen brandstof en lucht te komen. De ventielen mogen dus niet in de fittingen kunnen draaien. Afzonderlijke hulpstukken fixeren elk ventiel in de gewenste positie.

Omslachtig

Bosch ontwikkelde een alternatief voor deze omslachtige wijze van monteren. In plaats daarvan zitten de injectors op een gezamenlijke verbindingsstrip die op de motor wordt gemonteerd. Zo ontstaat een snelle en betrouwbare aansluiting voor alle elektrische en mechanische verbindingen. De ventielen vallen in afsluitende manchetten die op de juiste verhouding tussen brandstof en lucht zijn ontworpen. De elektrische verbindingen lopen uit in een meervoudige stekker die weer aansluit op de elektronische voorzieningen die de verbranding regelen. Op die manier vereenvoudigt de montage van motor en voertuig en reduceert de mate van onderhoud.

Verwarming

De vinding verbetert volgens Bosch ook de koude start. De fabrikant verhit daarvoor met een verwarmingselement de vernevelaar die zo de brandstof in fijnere druppels verdeelt. Als gevolg daarvan verstookt de motor de brandstof efficiënter waardoor het verbruik terugloopt. Het element is op een verlengstuk gemonteerd en wordt elektronisch geregeld. Tijdens de eerste 120 seconden van de koude start steekt het element in de brandstofnevel en verwarmt het zo tot de optimale verbrandingstemperatuur. Daarna wordt het element weer ingetrokken. Bosch ontwierp het systeem aanvankelijk voor personenauto’s, maar noemt het ook geschikt voor stationaire motoren van bijvoorbeeld pompen en generatoren. Dezelfde technologie komt volgens Bosch bijvoorbeeld ook voor verffabrikanten te pas.

Reageer op dit artikel