nieuws

Recypur wint prijs voor retoursysteem

bouwbreed Premium

De vereniging Recypur heeft de Convenantprijs 2001 in ontvangst genomen voor haar nieuwe retoursysteem voor lege PUR-spuitbussen. De Convenantprijs in de categorie ‘Gescheiden inzameling’ is uitgereikt door de Stichting Verpakking en Milieu (SVM-PACT).

Het geïntroduceerde retoursysteem met de naam ‘Recypur®’ kreeg van de jury een lovend rapport. Volgens de jury hebben de bij Recypur aangesloten bedrijven aangetoond dat zij voortvarend bezig zijn met de uitvoering van de convenantverplichtingen.

Directeur van Recypur, drs. J.W. Adrian: “De bij ons aangesloten bedrijven verzamelen de lege PUR-spuitbussen separaat per bouwplaats in. Dit gaat met honderden tegelijk. Van Gend en Loos transporteert ze naar een centrale plek. Vandaaruit gaan de bussen naar PDR, een speciaal hiervoor gebouwde fabriek in Duitsland. In deze fabriek worden de gebruikte bussen niet verbrand, maar als secundaire grondstoffen gescheiden verwerkt voor industriële doeleinden. Zo worden het metaal en de kunststof doppen voor 90 procent hergebruikt.”

Recypur behartigt uitsluitend de belangen op het verpakkingsgebied van de belangrijkste PUR-schuimproducenten en -aanbieders in Nederland. SVM-Pact is een verpakkingsorganisatie waarin alle schakels uit de verpakkingsketen zijn vertegenwoordigd. De organisatie is opgericht door de Vereniging VNO-NCW, Koninklijke MKB-Nederland en de Stichting Verpakking en Milieu.

Imago

Het imago van de lege PUR-spuitbussen is slecht. Vooral op en rondom de bouwplaats slingeren deze bussen tussen het overige bouwafval. Het op verantwoorde en gescheiden wijze met de verpakking van PUR-schuim omgaan verdient dan ook aandacht.

De jury hoopt dat het percentage gescheiden ingezamelde PUR-spuitbussen, nu dit project zich in de introductiefase bevindt, zal toenemen. SVM heeft de prijs in het leven geroepen om het Convenant Verpakkingen II en haar deelnemers een extra stimulans te geven bij de uitvoering. Convenant II is het resultaat van een samenwerking van de overheid en het bedrijfsleven.

Het streven is de hoeveelheid verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken, de recycling van verpakkingen te bevorderen en tegelijkertijd de werking van de interne markt te waarborgen. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 gulden. De Stichting Verpakking en Milieu coördineerde van 1991 tot 1997, als de voorloper van SVM-PACT, de uitvoering van het Convenant Verpakkingen I.

Reageer op dit artikel