nieuws

Papieren tijger

bouwbreed Premium

De bouw gaat met spoed aan de slag met het maken van een gedragscode voor alle bedrijven in de branche. Een soort certifiseringssysteem dat uitgaat van maatschappelijk ondernemen en de kans op fraude verder inperkt. Kost wat kost moet het imago van de bouw weer worden opgepoetst, maar een gedragscode biedt geen enkele garantie op integer handelen.

Het AVBB heeft het Rijk beloofd op de kortst mogelijke termijn met concrete voorstellen te komen. De bouwfraude dwingt de organisatie tot iets wat enkele maanden geleden als kansloos werd opgegeven bij de behandeling van de Wet Bibob.

De fraude rond de Schipholspoortunnel en de beschuldigingen van oud-directeur Bos van Koop Tjuchem hebben alle bedrijven in het beklaagdenbankje gezet. Het wantrouwen ten opzichte van de hele sector vraagt om concrete actie en daadkracht.

Het vervelende is alleen dat een gedragscode met aanscherping van interne procedures en regels niet zo veel oplost. Ieder zichzelf respecterend bedrijf heeft namelijk allang een interne gedragscode en waakt ervoor in verband gebracht te worden met fraude of omkoping.

Het kan natuurlijk nooit kwaad procedures eens branchebreed op een rij te zetten. Maar het is veel harder nodig te werken aan een mentaliteitsverandering in de sector. Prijsafspraken en andere opzetjes, die ten koste gaan van gemeenschapsgeld, waren tot een jaar of tien geleden de normaalste zaak van de wereld. Het was dan ook te verwachten dat die praktijken niet van de ene op de andere dag zouden verdwijnen, alleen omdat de Europese Commissie een streep door de regels haalde.

Het is hoog tijd er nu wel mee af te rekenen. De enige manier om verzekerd te zijn van snelle actie in de bouwwereld is de bedrijven die zich niet aan de regels houden, te treffen in de portemonnee. De verplichte gedragscode kan daarbij helpen. Het Rijk gaat naleving eisen in alle bestekken. De invoering van een zwarte lijst is een ander zwaar, maar effectief middel. Bedrijven die zich schuldig maken aan fraude, komen daar voor kortere of langere tijd op en mogen niet meedoen aan overheidsaanbestedingen.

Maar ook de zwarte lijst is vooralsnog een papieren tijger, want de juridische mogelijkheden om bedrijven daar op te zetten zijn vooralsnog uiterst beperkt.

Bovendien werkt het middel niet in het voordeel van de overheid als straks blijkt dat alle grote bouwbedrijven in Nederland zich schuldig hebben gemaakt aan ongeoorloofde praktijken. Het kan niet de bedoeling zijn dat alleen buitenlandse bouwers mogen inschrijven voor opdrachten.

Reageer op dit artikel