nieuws

Opnieuw extra geld voor Boijmans Van Beuningen

bouwbreed

De gemeente Rotterdam ziet zich gedwongen nog eens 7 miljoen gulden extra in de nieuwbouw van museum Boijmans Van Beuningen te steken. In de hoop dat aannemer Hulshof, die nog eens 3 miljoen claimt, daarmee de bouwopgave kan afronden. De planning wordt inmiddels anderhalf jaar overschreden.

De Rotterdamse gemeenteraad ging donderdagnacht morrend akkoord met opnieuw een budgetverhoging. Wethouder H. Kombrink bevestigde dat de gemeente “met de rug tegen de muur” staat en weinig keus heeft. In zee gaan met een andere aannemer wordt geprognosticeerd op 42 miljoen gulden, doorgaan met Hulshof Bouwbedrijf betekent dat de totale kosten op een slordige 38 miljoen uitkomen. Die waren aanvankelijk begroot op 28 miljoen gulden.

“Ik kan geen garantie geven dat het hierbij blijft”, zei Kombrink, die stevig onder vuur werd genomen. “De claims van de aannemer kwamen nog ongeveer 3 miljoen hoger uit. Hij kan daarmee nog naar de Raad van Arbitrage stappen. Een eventuele zaak zie ik overigens met vertrouwen tegemoet.”

Ook het risico dat de aannemer alsnog halverwege afhaakt, bijvoorbeeld door faillissement, zegt Kombrink niet te kunnen uitsluiten. Onder druk van de gemeenteraad zegde de wethouder toe, op korte termijn de gang van zaken te laten doorlichten om “soortgelijke ongelukken in het bouwproces” in de toekomst te voorkomen. De wethouder gaf impliciet toe, dat de Europese aanbesteding een rol heeft gespeeld bij de huidige financiële aderlating. Die aanbesteding maakte het mogelijk dat een kleine aannemer het grote project in de wacht sleepte. De gemeente had zich ingedekt tegen overschrijdingen van budget, maar kon de poot niet stijf houden toen de aannemer in de knel kwam. Kombrink: “Een groot bouwbedrijf heeft een buffer om dergelijke klappen op te vangen, een relatief klein bedrijf niet. Het is wrang, maar we kiezen op deze manier voor voortzetting van de bouw tegen de laagste kosten.”

Conflict

De nieuwbouw van Boijmans werd van meet af aan gekenmerkt door een opeenstapeling van problemen, variërend van juridische procedures tegen de bouw, heiproblemen door obstakels in de grond (zoals een niet verplaatsbare gasleiding) en tekort aan mankracht bij de aannemer. Een hoogoplopend conflict met onderaannemer Moes over de geleverde betonkwaliteit was een van de vele bouwtechnische tegenslagen.

De verwachting is dat de bouw na het verstrekken van een voorschot direct weer van start kan. De tot op heden dramatisch verlopen ruwbouw zou over drie maanden af kunnen zijn. Die lag stil sinds de start van de Jeroen Bosch-tentoonstelling. Inmiddels rekent het museum erop dat de nieuwbouw pas eind 2002 af is. De oplevering was aanvankelijk gepland medio 2001.

Directeur A.C. Nomen van Hulshof gaat ervan uit dat “we in onderling overleg tot overeenstemming kunnen komen”.

‘Het is wrang, maar we kiezen voor de laagste kosten’

Reageer op dit artikel