nieuws

Oplossing dreigend grondtekort A7

bouwbreed

Bedrijventerrein Overtoom bij het Friese Gorredijk wordt uitgebreid met 20 hectare tot 100 hectare.

Onderdeel van de uitbreiding is sanering en herontwikkeling van het terrein van de voormalige gasfabriek. De uitbreiding levert zeshonderd arbeidsplaatsen op. De kosten zijn begroot op 12 miljoen euro (26,7 miljoen gulden).

Overtoom is een modern gemengd terrein met voornamelijk industrie. Uitbreiding betekent dat voorlopig een oplossing is gevonden voor het dreigend tekort aan bedrijfsgrond in de A7-kernzone waartoe Drachten, Heerenveen en Sneek behoren. Ook wordt bestaande grond beter benut door intensivering van de kavels. Zo wordt 5,2 hectare herontwikkeld.

De totale kostenworden deels gedekt door subsidies. Doel is hieruit 2,2 miljoen euro (4,9 miljoen gulden) te verwerven. De provincie Friesland steunt de aanvraag.

Duurzaamheid is ook een belangrijk onderdeel van de aanpak van Overtoom. Zo worden zonnecentrales aangelegd die gedeeltelijk kunnen voorzien in de stroomvraag.

Reageer op dit artikel