nieuws

Openbaar aanbesteden telt minder

bouwbreed Premium

Het belang van openbare aanbestedingen neemt voor b&u-bedrijven steeds verder af. De meeste omzet, een kwart, wordt door vooral grote bedrijven uit bouwteams gehaald. Het jaar 2000 was wederom een goed jaar voor bedrijven in deze sector, zo berekent het EIB.

Haalden b&u-bedrijven vijf jaar geleden nog bijna 10,7 procent van de omzet uit openbare aanbestedingen, anno 2000 is dat nog maar 5,8 procent. Uit onderhandse aanbestedingen halen de bedrijven 19,5 procent van hun omzet, tegen 26,3 procent in 1996. Ten opzichte van 1999 is er in deze markt overigens wel sprake van een lichte stijging, met 1,3 procentpunt.

Opvallend is de daling van de bouw op eigen risico. In 1996 maakte deze tak nog 14,4 procent van de omzet uit, in 1998 zelfs 16,3 procent en nu nog maar 10,8 procent. Het aandeel werk uit enkelvoudige uitnodiging is door de jaren heen redelijk stabiel gebleven rond de 21 procent.

Met de omzet liep het in 2000 goed. De totale omzet bedroeg 25,6 miljoen euro. Daarmee groeide de omzet 8,1 procent ten opzichte van 1999. Rekening houdend met gestegen prijzen bedroeg de groei 4 procent. In het grootbedrijf (meer dan honderd werknemers) bedroeg de omzetgroei 11 procent. In het middenbedrijf (meer dan twintig werknemers, minder dan honderd) was dit percentage 4 en in het kleinbedrijf 7.

Bouwplaatspersoneel

De productiviteit van de b&u-bedrijven verbeterde in 2000 aanzienlijk. De bruto-omzet per werkende steeg met 6,5 procent tot 222.200 euro. De toegevoegde waarde per direct werkende – bouwplaatspersoneel dus – steeg zelfs met 15,4 procent. Deze verbetering kwam overigens niet doordat bouwvakkers veel harder gingen werken, maar doordat meer werd uitbesteed. De loonkosten stegen gemiddeld met 6 procent.

De goede tijden in de bouw hebben ook gezorgd voor een forse stijging van het geïnvesteerd vermogen. met 19 procent. Het vermogensbeslag per gulden omzet is in 2000 verder gestegen tot 42 cent (38 cent in 1999). De omloopsnelheid van het vermogen vertoont een dalende trend, hetgeen een nadelige invloed heeft op de rentabiliteit van het totale vermogen.

Rentabiliteit

In 2000 werd een rentabiliteit op het eigen vermogen gerealiseerd van 34,1 procent, tegen 32,8 procent een jaar eerder. De rentabiliteit op het totale vermogen daalde van 11,2 procent in 1999 naar 10,7 procent in 2000. Dit alles bij een stijging van de winstmarge van 4,1 naar 4,2 procent.

Reageer op dit artikel