nieuws

Nederland na 2010

bouwbreed Premium

De Vijfde nota ruimtelijke ordening werd 15 december 2000 door het kabinet vastgesteld. Afgelopen jaar is veel gesteggeld over balansgebieden, contouren en netwerksteden.

Minister Pronk (VROM) heeft afgelopen jaar intensief overleg gevoerd met de vier landsdelen. Stukje bij beetje werd resultaat geboekt en werden afspraken gemaakt over de inrichting van Nederland na 2010. Vooral de keus voor de groei van Almere tot vijfde stad van het land was verrassend. Evenals de ontwikkeling van de Deltametropool. Dit concept gaat ervan uit dat de vier grote steden samen met Almere, Amersfoort en de Drechtsteden een grote stedenring vormen met een Groen Hart in het midden.

Begin december werd na een lange inspraakprocedure deel 3 door het kabinet goedgekeurd. Het snelle Rondje Randstad is geschrapt, evenals de Bollenstad en de term ‘balansgebieden’. Het besluit over de aanleg van de Zuiderzeelijn volgde zeer recent. Het laatste woord is echter komend voorjaar aan de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel