nieuws

Natuurcatastrofes domineren 2001

bouwbreed Premium

’s Werelds grootste herverzekeraar Münchener Rück verwacht een sterke toename van de schades door natuurrampen. Niet alleen neemt de wereldbevolking snel toe, ook stijgt de kwetsbaarheid van moderne stedelijke gebieden met hun steeds hogere verzekerde waarden.

De economische schade door natuurrampen is in 2001 met 20 procent opgelopen tot 36 miljard dollar.

Bovenop de sterk groeiende schade vanwege de natuurrampen, kwamen de verzekeraars verder in de knel door het terroristisch geweld op 11 september. “Veel meer dan tot dusverre heeft de aanslag op het WTC de door mensen veroorzaakte grote schade voor het voetlicht gehaald”, aldus directielid W. Bauer van Münchener Rück. “Klanten, verzekeringsmaatschappijen en herverzekeraars moeten nu met het tot dusverre ondenkbare rekening houden.”

“Naar onze inschatting kunnen de extreme schades uit de natuurcatastrofes groter blijken dan de verzekerde schade van de elfde september”, meent hij verder.

Volgens de eerste analyse van Münchener Rück hebben de natuurrampen van 2001 minstens 25.000 slachtoffers gevergd. In menselijk opzicht wordt de ranglijst aangevoerd door de aardbeving die op 26 januari India trof en 14.000 levens nam. De catastrofe, die 4,5 miljard dollar economische schade veroorzaakte, wordt op de toptien in geld nog voorbijgestreefd door de tropische storm Allisson. Deze cycloon die in juni huishield kostte Texas 6 miljard dollar, bij een verzekerde schade van 3,5 miljard dollar.

Rampjaar

Op de lijst van verzekerde schades voert Allisson de lijst aan, voor de onweersbuien in april te Kansas City (schade 1,9 miljard dollar), taifoen Nari in september te Taiwan (600 miljoen) en taifoen Pabuk in augustus te Japan (500 miljoen).

De verzekerde schaden liggen met 11,5 miljard ruim boven het niveau van 2000, toen 7,5 miljard dollar werd uitgekeerd. Rampjaar 2001 is voor de verzekeraars ook 50 procent duurder dan het eveneens uitzonderlijke jaar 1999. Tweederde van alle natuurrampen betroffen stormen en overstromingen van afgelopen jaar. Voor de verzekeraars bepalen wind en water 91 procent van alle schade.

Reageer op dit artikel