nieuws

Minister dreigt met intrekking van voorstel drie dagen bedenktijd

bouwbreed Premium

Justitieminister Korthals overweegt het wetsvoorstel in te trekken waarin wordt geregeld dat mensen bij aankoop van een woning drie dagen bedenktijd krijgen. Aanleiding is een wijzigingsvoorstel van PvdA, CDA en D66.

Deze fracties willen inschakeling van een notaris verplicht stellen bij woningkoop. Volgens Korthals zou dat echter zeer slecht zijn.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Korthals dat hij zwaarwegende bezwaren heeft tegen het amendement van de drie fracties, omdat het leidt tot hogere kosten voor woningkopers. Ook zou het evenwicht van de partijen die bij de koop zijn betrokken, worden verstoord.

Volgens de minister zorgt zijn wetsvoorstel ervoor dat de koper beter is beschermd zonder dat het notariaat een ‘explosieve positie’ krijgt bij de koopovereenkomst.

Kosten

Het is de bedoeling dat de koper tijdens de bedenktijd deskundigen kan raadplegen om er zeker van te zijn dat hij een goede koop gaat doen. Als hij erachter komt dat hij een overhaaste beslissing heeft genomen, kan hij tijdens de drie dagen nog onder de koop uitkomen.

Korthals wil niet dat de notaris zich er verplicht mee gaat bemoeien, omdat dan de koper onnodig op kosten wordt gejaagd. De veronderstelling van de PvdA, CDA en D66, dat verplichte notariële tussenkomst bij de koop mogelijk is zonder een kostenstijging, is volgens de VVD-bewindsman niet waarschijnlijk. De notarissen krijgen immers meer werk te doen en zullen daarvoor ook meer geld vragen, denkt hij. Nu zijn ze alleen betrokken bij de overdracht.

Onverstandig

PvdA’er Swildens en D66’er Van Walsem vinden het dreigement van Korthals erg onverstandig. Volgens hen zijn de belangen van de koper veel beter gewaarborgd in het amendement dat voorligt dan in het wetsvoorstel van de minister van Justitie.

“Ik blijf dus achter ons amendement staan”, aldus Van Walsem. “Van prijsopdrijving door verplichte inschakeling van een notaris is tot nu toe niets gebleken. In Amsterdam gebeurt het al jaren zo en daar zijn de prijzen gemiddeld net zo hoog als in de rest van Nederland.”

Reageer op dit artikel