nieuws

Minder woningbouw

bouwbreed Premium

De woningbouwproductie loopt sinds enige jaren terug. Het streefgetal van 100.000 huizen per jaar wordt lang niet meer gehaald. Halverwege dit jaar circuleerden zelfs cijfers dat de woningbouwproductie zou terugvallen naar 40.000 huizen per jaar.

Eind september richtte staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting) daarom een ‘taskforce’ op dat begin van 2002 met concrete voorstellen moet komen om de productie weer op te schroeven. Bouwers, ontwikkelaars, corporaties en overheden zouden aanvankelijk nog voor de kerst rapporteren, maar die termijn is iets verlengd. De oorzaken worden gezocht bij capaciteit, procedures, de methodiek van grondquota en onderlinge samenwerking.

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie was de bouwproductie een heikel onderwerp. Remkes veegde echter de vloer aan met wilde speculaties over aantallen. Hij rekent alleen nog met de bouwprognosecijfers van zijn eigen ministerie. Die gaan uit van een productie van 65.000 huizen dit jaar, 60.000 in 2002 en daarna weer oplopend naar 70.000 per jaar.

Reageer op dit artikel