nieuws

Milieuonderzoek naar aanleg A4 Midden-Delfland

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer gaat ermee akkoord dat onderzoek wordt verricht naar de milieueffecten van het plan-Norder voor de aanleg van de A4 Midden-Delfland.

Daarmee is nog niet het groene licht gegeven voor uitvoering van het ruim 1 miljard gulden kostende plan. PvdA en D66 blijven erbij dat de weg er alleen kan komen als private partijen het leeuwendeel van de financiering op zich nemen. Het Rijk heeft slechts 250 miljoen gulden gereserveerd.

Vrijwel de hele Kamer drong er bij de behandeling van het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur en Transport (MIT) op aan dat de plannen voor aanleg van de A4 in samenhang worden bekeken met de problemen in de langs de A13 gelegen Rotterdamse woonwijk Overschie. De luchtvervuiling is hier zo ernstig dat die voor de bewoners overeenkomt met het roken van zeventien sigaretten per dag. De nieuwe Europese normen voor luchtkwaliteit worden hier fors overschreden. Als niets aan de situatie verandert, zullen in de wijk 1500 huizen moeten worden gesloopt. Als gevolg van het slechte perspectief nemen nu al de investeringen in de wijk af.

Overschie

Minister Netelenbos (verkeer) wil de problematiek terugdringen door de maximumsnelheid op de A13 terug te brengen. In de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op voor onderzoek naar de mogelijkheden voor aanleg van een verbinding tussen de A13 en de A16. Het stuk snelweg bij Overschie degradeert dan tot een stadsweg. De kosten worden echter wel geschat op 2 miljard gulden. Daarvan is nog geen cent gereserveerd in het MIT. Alle fracties in de Tweede Kamer zijn het er echter wel over eens dat de kwesties van de A4 en van Overschie in samenhang moeten worden bekeken. Daarbij kunnen ook nog andere alternatieven als de Veilingroute inclusief de bouw van de Oranjetunnel, worden meegewogen. Ze zouden naast elkaar moeten worden gelegd bij het onderzoek naar milieueffecten.

A2-passage

Een ruime kamermeerderheid drong verder aan op medewerking van minister Netelenbos aan de plannen voor de A2-passage Maastricht. De regio wil hierin zelf investeren, maar er is aanvullend kapitaal nodig van het Rijk. Alle grote fracties noemden het te gek voor woorden dat een belangrijke internationale route dwars door het stadsverkeer van Maastricht gaat. “Wie via de A2 van Amsterdam richting Genua (Italië) rijdt komt zes stoplichten tegen. Die staan allemaal in Maastricht”, verklaarde CDA’er Leers. Netelenbos beloofde dat de A2-passage volgend jaar in de verkenningentabel van het MIT komt. Dit wil zeggen dat zij er geld voor over heeft.

Netelenbos gaat ook op zoek naar extra geld voor de A35. Vrijwel alle fracties eisten een oplossing voor de problemen die ontstaan bij Wierden. Hier zou wegens geldgebrek een slechts gedeeltelijk ongelijkvloerse kruising komen. Een geheel ongelijkvloerse kruising kost 8 miljoen gulden meer, waarvan de regio zelf 2 miljoen wil betalen.

De PvdA vroeg minister Netelenbos verder een verkenning te maken van verbindingsspoorlijnen die nodig zijn om goederentreinen met gevaarlijke stoffen buiten de bebouwde kommen te houden. Dijsselbloem (PvdA)wil dat in kaart wordt gebracht hoeveel infrastructuur nodig is en wat de kosten zijn.

‘Samenhang met vervuiling in Overschie’

Reageer op dit artikel