nieuws

Milieugroepen: mer-procedure Kernhem in Ede is onvolledig

bouwbreed

“Er zijn fouten gemaakt bij de mer-procedure van de woningbouwlocatie Kernhem in Ede en daarom kan de bouw niet hervat worden.” Dat stelde de advocaat van de Vereniging Behoud Kernhem/Doesburg vrijdag bij de Raad van State in Den Haag.

In Den Haag is in een spoedprocedure het verzoek behandeld van de Vereniging Behoud Kernhem/Doesburg en de Stichting Milieuwerkgroepen Ede om te voorkomen dat de bouw hervat wordt. In Kernhem zijn al 571 van de 3500 woningen opgeleverd.

De bouw is op last van de Raad van State echter stilgelegd, toen bleek dat er geen goed milieu effect rapportage was opgesteld. Het bestemmingsplan, dat de bouw mogelijk maakt, is daardoor vernietigd. Daarop heeft de provincie het Streekplan Gelderland, waarop het bestemmingsplan is gebaseerd, gedeeltelijk herzien om zo de bouw van de woningen in Kernhem te kunnen hervatten.

De milieugroeperingen stellen dat deze ‘reparatie’ van het streekplan niet kan verhullen dat de mer-procedure niet goed is doorlopen. De provincie heeft geprobeerd de problemen rondom de milieu effect rapportage op te lossen door het streekplan op punten aan te passen. Ze gaat er nu vanuit dat ze hierdoor de milieu effect rapportage niet opnieuw hoeft uit te voeren. Advocaat N. Koeman, die namens de gemeente en de provincie optrad: “De gemeente Ede is bezig een nieuw bestemmingsplan op te stellen op basis van het aangepaste streekplan van de provincie. Hierdoor komt de mer-plicht te vervallen en kan de geplande woningbouw snel worden hervat.” De milieuwerkgroepen denken sterk te staan in hun zaak: “Ede probeert onder de zware mer-procedure uit te komen, omdat dan namelijk blijkt dat woningbouw helemaal niet mogelijk is in Kernhem,” aldus een van de aanwezige bezwaarmakers.

De uitspraak volgt over circa twee weken.

Reageer op dit artikel