nieuws

Menging van functies wijkt af van oud concept

bouwbreed Premium

In de Bijlmermeer breekt het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer met het verleden. De hoogbouw maakt plaats voor laagbouw. In plaats van scheiding van functies (verkeer, wonen en werken) worden functies in de nieuwe wijken gemengd. De dreven worden verlaagd tot maaiveldniveau en in tegenstelling tot het verleden is er veel meer aandacht voor de sociale veiligheid in de woningen en de woonomgeving. De gebieden Ganzenhoef en Amsterdamse Poort zijn de toonbeelden voor de nieuwe Bijlmer.

In Ganzenhoef telt elke buurt ongeveer driehonderd woningen. De buurten zijn gescheiden door groene banen die hun eigen functie hebben: ecologisch, recreatief of als ontmoetingsplek. De architectuur van de woningen is zakelijk en strak. “Daarop horen we veel kritiek. Te zakelijk, te veel van hetzelfde en te weinig vrolijk. Om aan dat laatste wat te doen wordt er nu in kader van 100 jaar woningwet een project van twintig sociale huurwoningen en twintig koopwoningen ontwikkeld door de toekomstige bewoners”, zegt projectmanager S. van der Hilst van de Ganzenhoef.

Onder Ganzenhoef wordt het gehele G-gebied gerekend: flats, buurten en nieuwbouwdelen die met een G beginnen. De nieuwbouw omvat de Geinwijk, Gerenstein, Gulden Kruis en Ganzenhoef. Negen jaar geleden werd begonnen met de sloop van 810 flatwoningen in Gerenstein en Geinwijk en het startsein gegeven voor de nieuwbouw. Gulden Kruis en Geinwijk zijn inmiddels ingevuld met respectievelijk 300 huur- en koopwoningen en 275 koopwoningen. De verkoopprijzen variëren van twee ton tot 280.000 gulden. In Gerenstein zijn bouwers bezig met de afronding van 150 woningen. In totaal worden hier 580 huizen gerealiseerd. De woningprijzen in de Bijlmer stegen aanvankelijk niet zo snel, maar daar zit intussen wel schot in. Van der Hilst meldt dat bijna de helft van de flatbewoners uit de Bijlmer een woning heeft gekocht. Alle sociale huurwoningen zijn betrokken door de voormalige flathuurders.

Het nieuwe winkelcentrum in Ganzenhoef met 132 woningen komt op de plek te staan van een vroegere parkeergarage. In april volgend jaar wordt het centrum in gebruik genomen. Het oude winkelcentrum, gelegen onder een dreef, zal worden gesloopt. Daarmee kunnen alle dreven in de Bijlmer worden verlaagd, zodat mensen na zes jaar weer rechtstreeks kunnen pendelen tussen het metrostation Ganzenhoef en de Amsterdamse Poort.

Dezelfde stedenbouwkundige voorwaarden als in Ganzenhoef gelden voor de Amsterdamse Poort. Ook de architectuur van de vijfhonderd nieuwbouwwoningen zal niet veel afwijken. De verhouding tussen koop- en huurwoningen is tevens hetzelfde als in Ganzenhoef: 30 procent sociale huur, 40 procent koop en 30 procent vrije sector. In de Amsterdamse Poort is meer ruimte voor kantoren: 28.000 vierkante meter. In deze wijk verrijst ook het nieuwe stadsdeelkantoor die momenteel in aanbouw is. Hetzelfde geldt voor het winkelcentrum. In de Amsterdamse Poort komen voorzieningen van diverse pluimage zoals een islamitische basisschool, een kinderdagverblijf, een circustheater en zelfs een drugshulppost. In de wijk is veel ruimte voor kinderen om te spelen. Rekening is gehouden met de sociale veiligheid. Onder de Bijlmerdreef wordt een parkeergarage gebouwd met 595 parkeerplaatsen.

In 2006 moet alle nieuwbouw in de Amsterdamse Poort zijn gerealiseerd.

Reageer op dit artikel