nieuws

Logistiek bij installatie in ziekenhuis eist strakke regie

bouwbreed Premium

Transportbedrijf en aannemer van demontagewerken DDM uit De Meern, vervangt momenteel alle 144 luchtbehandelingskasten in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Het project is een logistieke prestatie van formaat. Verschillende disciplines moeten in een kort tijdsbestek de kasten vervangen om de diverse afdelingen operationeel te houden.

Toen begin deze maand de honderdste luchtbehandelingskast in het AMC was vervangen, hadden ze er een klein feestje van gemaakt. Daar was ook alle reden toe. Niet alleen omdat het project een mijlpaal is in de tweeënhalf jaar die ervoor is uitgetrokken, maar ook omdat de uitvoering tot op dit moment vlekkeloos verloopt. Voor DDM, het bedrijf dat door hoofdaannemer ULC Verwarming in Utrecht is ingehuurd voor de sloop en de verwijdering van oude en de aanvoer van nieuwe kasten, is het elke week gedurende twee dagen dag flink aanpakken.

De uitvoering vindt plaats in twee bouwstromen. “De eerste dag hebben we nog weinig bemoeienis met de vervanging. Die dag is nodig voor de voorbereiding”, zegt P. Boereboom, uitvoerder bij DDM. “De eerste dag worden de luchtkanalen weggehaald door Vink uit Katwijk, een bedrijf dat zich daar helemaal op heeft toegelegd. Die dag zijn ook de elektriciens van Numan & Kant uit Strijen en de installateurs van Merkx Volker van de vestiging Naarden aan het werk om de stroom- en watertoevoer af te sluiten en tijdelijk om te leggen.

Voor DDM begint het werk op de tweede dag, met het demonteren van de kasten. Op de derde dag voeren we de gesloopte kasten af en leveren we meteen de nieuwe luchtbehandelingskasten van Holland Heating in stijlen en panelen aan. In de dagen daarna wordt de nieuwe kast geïnstalleerd. Het is een beetje afhankelijk van het type kast, maar doorgaans zijn er vanaf de sloop tot en met het in bedrijf stellen van de nieuwe kast zo’n dertien werkdagen nodig.”

Dringen

Slopers, elektriciens, monteurs voor de luchtkanalen, verwarmingsmonteurs en vaak ook nog timmerlieden voor bouwkundige aanpassingen, ze verdringen zich allemaal in de met installaties en leidingen volgepropte lage tussenverdiepingen van het AMC.

Coördinatie

Van alle dertien afdelingen moeten de kasten worden vervangen. Elke afdeling heeft in de onderste helft van de toren enkele tussenverdiepingen, nauwelijks twee meter hoog, die alleen bestemd zijn voor voorzieningen voor luchtbehandeling. Een monteur met een gemiddelde lengte moet voortdurend bukken en over kanalen heenstappen.

Daarnaast staan er op de daken van de drie hoogste torens ook nog kasten.

Het grote aantal disciplines dat moet worden ingeschakeld om de vervanging vlekkeloos te laten verlopen, vereist intensieve samenwerking.

Hoofdaannemer ULC Verwarming heeft de coördinatie. Enkele jaren geleden heeft A. van den Broek, uitvoerder bij ULC, een planning voor de werkzaamheden opgesteld, een keuze gemaakt voor de diverse onderaannemers en hen er uitdrukkelijk op gewezen dat zij zich nauwgezet aan de planning dienden te houden. “Ik heb nog niet met claims hoeven te dreigen,” zegt Van den Broek. “Wat dat betreft verloopt het boven verwachting.”

Bij de vervanging van de installaties voor enkele essentiële ruimten, zoals de operatiekamers, is het helemaal proppen in de tussenverdiepingen. Daar wordt trouwens een afwijkende werkwijze toegepast. De nieuwe luchtbehandelingskast wordt dan ondanks alle ruimteproblemen die dat met zich meebrengt eerst opgebouwd, zodat de ruimten die deze installaties bedienen niet langer dan een etmaal zonder klimaatregeling functioneren.

Nacht

En om het nog lastiger te maken: enkele ruimten beschikken over twee kasten, omdat er in verband met hygiënische eisen een continue overdruk aanwezig moet zijn.

Pas wanneer de nieuwe apparatuur is opgebouwd, kan in een razend tempo met de sloop van de oude kasten worden begonnen. Boereboom: “Dat is werk voor de vrijdagavond. Dan duiken we met een man of tien die ruimte in en slopen de oude kasten weg. In één nacht lukt dat. Op zaterdagmorgen wordt vervolgens alles aan elkaar gekoppeld en op zaterdagavond functioneert de luchtbehandeling weer.”

Luchtroosters

Waar mogelijk vindt de aan- en afvoer van het materiaal plaats via de luchtroosters in de gevels van de tussenverdiepingen. Na het verwijderen van de roosters is er een opening van 140 x 140 centimeter. DDM zet hierbij zijn mobiele kraan in. Het is de kunst de slooponderdelen zo groot mogelijk te houden.

De grote luchtbehandelingskasten van Holland Heating hebben gewoonlijk een modulaire opbouw. Die aparte modules zijn echter nog te groot om heel door de luchtroosters naar binnen te brengen. Vandaar dat de nieuwe kasten in delen naar binnen moeten. Bij sommige kasten zijn de onderdelen nog steeds te groot. De panelen en stijlen worden in dat geval of met de lift van het ziekenhuis vervoerd of langs de trappen naar boven gehesen.

De vervanging van de kasten die op het dak staan, ging wat dat betreft iets gemakkelijker. Deze kasten zijn inmiddels geplaatst en zijn compleet en al naar boven gehesen. Om ze vervolgens naar de plek van bestemming te kunnen rijden, moesten overigens wel de rails van de glazenwassersinstallatie worden verwijderd. Daarna zijn kunststof platen op het dak gelegd om de 2,5 ton wegende kasten met een pompwagen op hun plaats te zetten.

P. Boereboom van DDM werkt aan het stijlen en panelen inbrengen van een luchtbehandelingskast. Alle 144 kasten worden in onderdelen naar binnen gebracht.

Reageer op dit artikel