nieuws

Heddes mag toneeltoren niet afbouwen

bouwbreed

Met verbazing heeft Heddes Bouw kennis genomen van het vonnis in kort geding waarin de president gisteren besliste dat de aannemer de toneeltoren niet mag afbouwen. De eis om de ontbinding van de aannemingsovereenkomst ongedaan te maken, is geheel afgewezen.

Schrik, verbazing en teleurstelling voeren volgens hem op dit moment de boventoon. Directeur ir. C.G.H van Iwaarden kan nog niet doorgronden wat de feitelijke tekst van het vonnis inhoudt. Maar één ding is zeker, de vorderingen die Heddes Bouw in het kort geding tegen de gemeente Hoorn eiste, zijn allemaal afgewezen.

Het vonnis volgt op het kort geding dat Heddes Bouw tegen de gemeente Hoorn aanspande. Hoorn had in eerdere instantie besloten de samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van schouwburg Het Park te beëindigen. Omdat Heddes Bouw zich niet neerlegde bij de beëindiging, stapte de aannemer naar de rechter. Heddes Bouw stelde zich op het standpunt dat ontbinding conform de UAV niet aan de orde was, omdat niet van een wanprestatie sprake was. President J. van Dijk was echter van mening dat een uitspraak in het voordeel van Heddes met betrekking tot de wanprestatie, in een nog te voeren bodemprocedure niet is te verwachten.

In het vonnis heeft de rechter overwogen dat ingevolge de UAV, Heddes Bouw de verplichting op zich heeft genomen een deugdelijk bouwwerk op tijd af te leveren. Omdat de toneeltoren van de schouwburg in aanbouw op 10 april instortte en sinds die tijd de bouw stilligt, is aan die verplichting niet voldaan.

Reageer op dit artikel