nieuws

HBG en Strukton nog niet op zwarte lijst

bouwbreed

Zelfs als er een zwarte lijst komt voor frauduleuze bouwers, kan het nog jaren duren voordat HBG en Strukton er ooit op komen. Dat antwoordt minister Korthals (justitie) op een motie hierover van kamerlid Van der Steenhoven van GroenLinks.

Het kamerlid verzocht de regering om HBG en Strukton – beide verdacht van betrokkenheid rond de Schipholtunnelfraude – op de zwarte lijst te plaatsen waarmee ze worden uitgesloten voor toekomstige aanbestedingen. Korthals gaf aan dat voor een eventuele uitsluiting een veroordeling vereist is. Uitsluiting op die grond zou enige jaren op zich kunnen laten wachten.

Het verzoek van een groot aantal Tweede-Kamerfracties voor de opstelling van een zwarte lijst wordt kabinetsbreed gesteund. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft hierin een voortrekkersrol. In een brief aan de Tweede Kamer stelt ze dat “bedrijven die zich schuldig maken aan fraude, worden uitgesloten voor toekomstige aanbestedingen. Daarom zal het kabinet het gebruik van een rijksbrede lijst met uitgesloten bedrijven (zwarte lijst) invoeren.”

Niet duidelijk is of hier uitsluitend veroordeelde bedrijven op komen te staan, of ook verdachte ondernemingen waarover geen vonnis is uitgesproken. Zoals HBG en Strukton die hun rechtsvervolging via een schikking hebben afgekocht.

Het ministerie van VROM uit het vermoeden dat ook de plaatsing van verdachte en (nog) niet veroordeelde bedrijven op de zwarte lijst tot de mogelijkheden behoort. Verkeer en Waterstaat wil zover niet gaan. Volgens het ministerie is het nog te vroeg om al concreet op uitsluitingscriteria in te gaan.

Reageer op dit artikel