nieuws

Groeiende dienstensector moet onderdak

bouwbreed Premium

Tot 2009 is 5,4 tot 8,5 miljoen vierkante meter extra kantoorruimte nodig, schat het onderzoeksbureau Nyfer. Of deze uitbreiding tot 42,7 miljoen meter volledig wordt gerealiseerd, is volgens onderzoeker G. Marlet vooral afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Zelfs onafhankelijk van de groei in de werkgelegenheid, neemt de behoefte aan kantoorruimte toe. Reden is de gestage verandering van Nederland van geïndustrialiseerde natie tot specialist in de dienstensector. Alleen al door het toenemend belang van de dienstverlening, ontstaat tot 2009 vraag naar nog eens 3 miljoen meter kantoorvloer. Een procentueel groeiend aantal banen zal ingevuld worden door vrouwen.

Volgens Nyfer neemt voorlopig de werkgelegenheid jaarlijks met een procent toe. Tijdens de studiemiddag Kijk op Kantoren in Scheveningen maakte Marlet de inschatting dat de huidige economische neergang op de lange termijn tot 2009 van weinig of geen invloed is. De markt kan de komende jaren – los van de vervangingsvraag – rekening houden met 530.000 vierkante meter nieuwbouw per jaar. Vorig jaar werd in een vlaag van bouwwoede 1,6 miljoen meter kantoorvloer aan het bestand toegevoegd.

Van de groei in de dienstensector profiteren als geen ander Utrecht, Groot-Amsterdam en het zuidoosten van Brabant. De groei in deze stedelijke gebieden in de periode 1999-2009 wordt door Nyfer geraamd op respectievelijk 740.000, 580.000 en 540.000 meter.

Een sterke toename is eveneens te verwachten in Twente (390.000 vierkante meter), Zuid-Limburg (380.000) en het noordoosten van Brabant (320.000). Op de Veluwe (290.000), in dubbelstad Arnhem-Nijmegen (240.000) en het westen van Brabant (230.000) wordt eveneens stevig gebouwd.

Relatief

De groei is relatief het grootste in het zuidwesten van Gelderland (62 procent), Twente (48 procent) en het noorden van Friesland (41 procent). In de regio Rijnmond ziet Nyfer slechts groei met 190.000 meter. Eerder ging het Centraal Plan Bureau nog uit van een behoefte van 440.000 meter. In Den Haag treedt na een periode van grote groei stagnatie op. Het CPB voorspelde voor Den Haag tussen 1998 en 2010 een extra kantoorbehoefte van maximaal 680.000 meter. De helft van dat volume is in de jaren 1998 en 1999 al in gebruik genomen. “De herstructurering van het Haagse stationsgebied heeft veel kantoorruimte opgeleverd. Misschien wel voldoende voor de komende jaren”, stelt Nyfer.

Reageer op dit artikel