nieuws

Gouda krijgt 40 miljoen gulden extra van het Rijk

bouwbreed Premium

De gemeente Gouda krijgt 40 miljoen gulden extra van het Rijk om haar problemen met de drassige veengrond aan te pakken.

Eind november werd Gouda al een extra rijksuitkering van 132 miljoen gulden toegezegd, maar die bijdrage vond Gouda veel te laag om definitief uit de problemen te komen. Minister De Vries van Binnenlandse Zaken is Gouda nu alsnog tegemoetgekomen, mede op aandrang van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Met de rijkssteun verwacht Gouda definitief te zijn verlost van zijn status van armlastige gemeente. Gouda kampt al veertig jaar met geldgebrek, vooral door de veengrond waarop de stad is gebouwd. Wegen, gebouwen en riolen zakken weg in de slappe bodem. De stad kan de oorzaken van de problemen niet zelf beïnvloeden. Dat argument voerde de Kamer aan in het debat met de minister.

Een amendement moest eraan te pas komen om de minister van gedachten te veranderen. Met het nu extra toegezegde geld kan Gouda het achterstallig onderhoud aanpakken. Na 2008 moet Gouda dan volledig op eigen benen kunnen staan.

Reageer op dit artikel