nieuws

Experimentele woning niet geheel afgebouwd

bouwbreed Premium

Een duurzaam gebouwde woning belast het milieu minder dan een doorsnee woning. Dat is waar, maar hoeveel minder hangt mede af van het leefgedrag van de bewoners. Bovendien speelt een rol in hoeverre de woning is afgebouwd.

Dat staat in het boekje ‘Stroleem in de praktijk, atelierwoning in de binnenstad van Delft’, uitgegeven door Aeneas. Het is een verslag van een onderzoek naar de resultaten en effecten van milieumaatregelen bij het ontwerpen, bouwen en bewonen van een experimentele binnenstadwoning.

Hoewel de onderzoekers concluderen dat het project is geslaagd, zijn niet alle doelen gehaald. Het energiegebruik is niet extreem laag en de energieprestatiecoëfficient is in de eindfase 1,2 (waarbij de fotovoltaïsche zonne-energie niet is meegerekend). Het elektriciteits- en waterverbruik is wel laag, maar dat komt mede doordat de was buitenshuis wordt gedaan en de woning is voorzien van een composttoilet.

De onderzoekers verklaren het hoger dan verwachte energiegebruik uit het feit, dat de woning niet helemaal is afgebouwd. Een deel van de vensters bestaat nog uit enkel glas. In meer opzichten is het oorspronkelijke plan niet helemaal uitgevoerd. De zonneboiler bijvoorbeeld is nooit in gebruik genomen. Een aantal andere voorzieningen is tijdens de bewoning gewijzigd.

Volgens de onderzoekers komt dat niet omdat de doelen te hoog gegrepen zouden zijn, maar door de zelfbouw en eigen bewoning. Bovendien zijn de milieutechnische maatregelen erg vergaand. Tenslotte wijzen zij op het bewonersgedrag. Door gewenning dreigt het milieubewuste wonen een beetje te versloffen.

Wat valt uit het experiment te leren? Om te beginnen dat het goed mogelijk is om zeer milieubewust te bouwen in de binnenstad. Dat kan binnen de grenzen van normale architectonische en stedenbouwkundige randvoorwaarden. Om een maximaal effect te bereiken is echter meer nodig. De woning moet af zijn en de bewoners moeten een milieubewuste leefstijl hebben, die door de bouwkundige en installatietechnische maatregelen daadwerkelijk wordt ondersteund, zodat zij niet makkelijk terugvallen op minder milieuvriendelijk gedrag.

Dat is geen onbelangrijke les. Het siert de onderzoekers dat zij deze conclusies durven te trekken, want het zou de indruk kunnen geven dat het experiment niet echt is gelukt. Dat zou een verkeerde voorstelling van zaken zijn. In vergelijking met de huidige doorsnee nieuwbouw is de stroleemwoning in Delft een buitengewone prestatie.

Het boek ‘Stroleem in de praktijk, atelierwoning in de binnenstad van Delft’ kost 17,00 euro en is te verkrijgen bij uitgeverij Aeneas, telefoon (0411) 650085 of in de boekhandel (ISBN 90 75365 47 0).

Reageer op dit artikel