nieuws

Duitse cao-partijen mijlenver uit elkaar

bouwbreed Premium

De Duitse cao-onderhandelingen dreigen op felle confrontaties tussen werkgevers en -nemers uit te draaien. Waar economen en werkgevers waarschuwen voor looneisen van meer dan 2 procent, wil IG Metall 5 tot 7 procent.

De vakbond in de metalektro is loonmatiging zat, zo meldt vice-voorzitter Jürgen Peters van IG Metall. Hij verdedigt de hoge looneis met de Keynesiaanse opvatting dat hogere lonen aanzetten tot meer consumptie en daardoor economische groei stimuleren. Ze kunnen echter net zo goed leiden tot een loon-prijsspiraal waardoor de effectieve koopkracht juist negatief wordt beïnvloed.

Werkgevers en economen wijzen op dat laatste. Die vrezen dat in de huidige recessie waar Duitsland in zit – een inflatie van 1,5 procent en een naar verwachting dalende arbeidsproductiviteit – een dergelijke exorbitante looneis over de ruggen van werklozen gaat. De werkgevers wijzen de eisen van IG Metall dan ook als absurd van de hand en vrezen voor een harde confrontatie.

Bouwconjunctuur

De huidige tweejarige cao voor de 3,6 miljoen werknemers in de metalektro loopt februari 2002 af. Twee jaar gelden eiste IG Metall ruim 5 procent loonsverhoging. Na uiterst moeizame onderhandelingen werd een cao afgesloten met een gefaseerde loonsverhoging van 3 procent in 2000 en 2,1 procent dit jaar.

In de bouw is nog geen looneis gesteld. De verwachting is echter dat de vakbond IG Bau iets gematigder zal zijn. De situatie in de Duitse bouw is dan ook al jaren slecht. Deels is dat te wijten aan de slechte bouwconjunctuur, deels is er sprake van verdringing van Duitse bouwvakkers door werknemers uit goedkopere landen uit het voormalige oostblok.

In Nederland wordt overigens verwacht dat cao-onderhandelingen wat minder hectisch zullen zijn. Weliswaar wordt de looneis van de bonden van 4 procent algemeen te hoog geacht. Daar staat echter tegenover dat de inflatie in Nederland aanzienlijk hoger uitvalt dan de 1,5 procent in Duitsland.

Terugval

Daar komt bij dat de economische situatie in Nederland nog minder slecht is, al zijn er tekenen die ook hier op een nakende recessie wijzen. De bouw lijkt daar nog weinig last van te hebben.

De terugval in de woningbouw is vooral het gevolg van trage besluitvorming. De verwachte daling in de kantorenbouw heeft meer te maken met de afgelopen jaren forse bouw van kantoren. In de gww-sector gaat de productie voorlopig door. Donderdag worden de cao-voorstellen van partijen uitgewisseld. Maandag is dan de eerste echte onderhandelingsronde.

Reageer op dit artikel