nieuws

Defecte staartafdichting oorzaak bentonietlekkage

bouwbreed Premium

De lekkage bij de Westerscheldetunnel waarbij 3000 kubieke meter bentonietvloeistof in de tunnelboormachine Sara is gelopen, is ontstaan door lekkage bij de staartafdichting. Naar verwachting ligt het boren in de oostelijke tunnelbuis een week stil.

De Westerscheldetunnel krijgt twee buizen die door twee tunnelboormachines met een buitendiameter van 11,3 meter op een tussenafstand van 12 meter worden geboord. Zo’n tunnelboormachine bestaat uit een zogenoemd schild van 8 meter lengte en een net iets grotere diameter dan die van de betonnen tunnelwand bekleding die gaandeweg het boren wordt aangebracht. De tussenruimte wordt aan de achterzijde gevuld met grout.

Vloeistofschild

De tunnelboormachines zijn van het type ‘vloeistofschild’. Dat wil zeggen dat de steundruk van het ontgravingsfront wordt ontleend aan een vloeistof bij het ontgraven. In een ruimte draait een groot snijrad rond. Daarin bevindt zich ook de vloeistof, een mengsel van water en de speciale kleisoort bentoniet. Die vloeistof wordt onder druk gehouden door middel van luchtdruk in een aparte bufferruimte. Zonder tegendruk zou teveel grond naar het snijrad kunnen zakken waardoor het snijrad vastloopt.

De ontgraven grond met de bentoniet gaat via een leiding door het schot dat de ontgravingsruimte scheidt van de tunnelboormachine waar atmosferische omstandigheden heersen. Een pompinstallatie brengt het grond/bentonietmengsel tot buiten de tunnel. De grond wordt gescheiden van het bentonietmengsel dat voor hergebruik wordt teruggevoerd naar de ontgravingskamer.

Door een speciale afdichting bij de aansluiting van het voortbewegende schild op de stilstaande buitenkant van de betonnen wandbekleding aan de achterzijde van het schild kan voortgang worden gemaakt zonder dat water van buitenaf naar binnen dringt. Tenminste als alles gaat zoals voorzien.

Afgelopen vrijdag is de staartafdichting van de tunnelboormachine Sara op twee plaatsen gaan lekken. Volgens projectdirecteur ir. R. de Leeuw van Combinatie Middelplaat Westerschelde, de aannemerscombinatie die de Westerscheldetunnel bouwt, is daardoor achterloopsheid opgetreden. Daardoor is bentoniet van het boorfront langs het schild en de staartafdichting in de tunnelboor gestroomd met een hoeveelheid van 350 kubieke meter per uur. Bij elkaar is ruim 3000 kubieke meter naar binnen gestroomd voordat de lekkage door middel van gelinjectie kon worden gestopt.

Inmiddels is alles weer schoongemaakt en getest. Vooral het functioneren van de elektrische installaties in de tunnelboormachine is kritisch bezien. Alles werd in orde bevonden.

Gelinjectie

De projectdirecteur heeft laten weten dat gisteren de ring met wandbekledingssegmenten zal worden ingebouwd die vanwege het optreden van de lekkage niet meer is geplaatst. Vervolgens wordt een ringafstand verder geboord en wordt een nieuwe ring van segmenten geplaatst. Na een gelinjectie rond de staartafdichting is het mogelijk inspecties uit te voeren.

De Leeuw: “De inspecties moeten tot morgen wachten, want vandaag vieren we de naamdag van Sint Barbara, de beschermheilige van de mijn- en tunnelbouwers. Mogelijk zal blijken dat we de borstels van de afdichting moeten vervangen. Dat hebben we bij beide machines al twee keer eerder gedaan. Helaas kost dit voorval bij elkaar een week aan tijd en een hoop geld. Dat in de afgelopen tijd bij het boren een maximale dagelijkse voortgang is geboekt die twee maal zo groot is als het geplande gemiddelde doet daar niets aan af.

Na een gelinjectie is de lekkage bij de Westerscheldetunnel gestopt

Reageer op dit artikel