nieuws

Chipshol Holding investeert tevergeefs

bouwbreed Premium

Chipshol Holding BV en een aantal andere ondernemingen kunnen geen bedrijven neerzetten op het beoogde bedrijventerrein Badhoevedorp-Zuid. De Raad van State heeft beslist dat de locatie onderdeel is van de rijksbufferzone en daar mag geen bedrijventerrein worden ontwikkeld.

Het rijksbufferzonebeleid is gericht op het goed inrichten van open ruimten tussen steden om aaneengroeien ervan te voorkomen. In rijksbufferzones wordt gestreefd naar duurzaam agrarisch grondgebruik en is aandacht voor recreatie, bos en natuur.

De Raad van State vindt dat minister Pronk van VROM terecht op het standpunt staat dat de ontwikkeling van een bedrijventerrein in een rijksbufferzone in strijd is met het beleid. Dat een bedrijventerrein een groen karakter zou kunnen krijgen, doet hier iets aan af, zegt de Raad van State.

De provincie Noord-Holland en de bedrijven hebben geprobeerd Badhoevedorp-Zuid buiten het beleid te laten vallen, maar tevergeefs. De locatie Badhoevedorp-Zuid en het gebied tussen Schiphol en Hoofddorp zijn eerder aangeduid als overgangsgebied. De provincie en de bedrijven gingen er daardoor vanuit dat het bedrijventerrein kon worden gerealiseerd op Badhoevedorp-Zuid. De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de planologische kernbeslissing Schiphol echter bepaald dat deze locatie niet kan worden uitgezonderd van de rijksbufferzone.

De bedrijven hebben middels grondaankopen in het gebied forse investeringen gepleegd, in de verwachting dat zij op het bedrijventerrein zouden kunnen bouwen. Nu dit niet kan, eisen zij schadevergoeding van de overheid. De Raad van State zegt dat er geen aanleiding is tot schadevergoeding over te gaan, alleen al omdat de bedrijven bewust het risico zijn aangegaan de grond te kopen, terwijl er nog geen definitieve beslissing over het terrein was gevallen.

De bedrijven stellen dat verwachtingen zijn gewekt, onder meer in het Schipholconvenant in 1987, maar de Raad van State ziet ook hierin geen aanleiding om tot schadevergoeding over te gaan.

Reageer op dit artikel