nieuws

Bouwvakbonden vinden hun looneis schappelijk

bouwbreed Premium

De vakbonden vinden hun looneisen voor de nieuwe bouw-cao ‘schappelijk’. Minder blij zijn ze met de werkgeversvoorstellen over ziekteverzuim en wao. Die betitelen ze als ondoordacht en zelfs dom.

“Ga maar na. Per 1 januari 1,5 procent, per 1 juni zo’n 1,25 procent en eind december nog eens. Dat is een heel schappelijk loonplaatje”, zegt FNV Bouwonderhandelaar Dick van Haaster aan de vooravond van de eerste onderhandelingsronde.

Op één punt is hij het volledig met de werkgevers eens. In de cao voor dit jaar zijn allerlei afspraken gemaakt op het gebied van modernisering van de arbeidsvoorwaarden. “We willen even de ruimte om die afspraken uit te voeren. Die gaan we dus niet frustreren met nieuwe afspraken.”

In zijn visie zijn de voorstellen zoals FNV Bouw die heeft ingediend, voor een belangrijk deel ingegeven door de gedachte van de bouw een aantrekkelijke bedrijfstak te maken. Daarbij gaat het om een mix van werkzekerheid, loon, secundaire voorwaarden carrièremogelijkheden.

Scholing

“In de steigerbouw en Noord-Holland hebben we pilots lopen met scholing gericht op een andere werkkring. Employability dus. Werknemers kunnen door middel van scholing zelf werken aan hun loopbaanontwikkeling. Die lijn willen we verder uitbouwen. Daarbij hoort ook het versterken van het gevoel bij werknemers dat ze hun loopbaan aldus zelf vorm kunnen geven. Hetzelfde geldt voor het uta-personeel. Daar staat nu nog in de cao iets over scholing, maar dat is te vaag. Voor hen willen we hetzelfde als in de bouw-cao staat”, aldus Van Haaster.

Een punt dat volgens hem de bouw als werkgever eveneens aantrekkelijk moet maken is de winstdelingsregeling. “Daar blijkt uit dat we een moderne bedrijfstak zijn. Ik wist dat wel, maar anderen niet”, zegt Van Haaster.

Reageer op dit artikel