nieuws

Bouwfonds sloopt vloeren flat Heerlen toch

bouwbreed Premium

Bouwfonds Wonen is gisteren begonnen met de sloop van de vloeren in de 71 nieuwbouwappartementen van woontoren Valkenstaete in Heerlen. Bouwfondsdirecteur L. Jansma zegt geen andere keus te hebben, nu onderhandelingen over een compromis met de kopers tot niets hebben geleid.

De vloer moet eruit, omdat die anders is dan de vloer in de verkoopbrochure. Daartoe heeft de Raad voor Arbitrage in de Bouw het Bouwfonds onlangs veroordeeld. Gisteren ging een dwangsom van 75.000 gulden in voor elke dag dat de vloeren niet waren vervangen. Daarom besloot Bouwfonds tot onmiddellijke sloop. De kosten daarvan en van het aanleggen van nieuwe vloeren lopen in de miljoenen guldens.

De oorspronkelijke vloer is niet aangelegd, omdat die volgens Jansma technisch niet was te realiseren. Dat bleek pas toen de bouw van het betonnen karkas klaar was en met de vloerwerkzaamheden werd begonnen. De in de brochure beloofde vloer bleek niet geschikt voor het herbergen van buizen voor de stadsverwarming en andere leidingen, en werd daarom vervangen door een andere vloer. Bovendien zou de oorspronkelijke vloer van 2 centimeter isolatie en 5 centimeter zandbeton leiden tot een iets te kleine ruimte tot aan het plafond en daardoor in strijd zijn met het Bouwbesluit.

Buitenproportioneel

Jansma noemde de uitspraak van de Raad voor de Arbitrage gisteren nog eens “buitenproportioneel”. Bouwfonds is tegen die uitspraak middels een spoedprocedure in beroep gegaan, liet hij gisteren weten. “De uitspraak van de raad heeft geleid tot een bizarre situatie”, vindt Jansma. “Om de vloeren eruit te kunnen halen, moeten we alle tegelwerk, keukenblokken en deuren er uit halen, radiatoren ontkoppelen en wanden en plafonds afplakken”, aldus een teleurgestelde Jansma. De uitspraak van de Raad voor de Arbitrage plaatst het Bouwfonds in een onmogelijke positie, vindt Jansma.

Dat heeft hij ook aan de kopers voorgelegd, en afgelopen week kwam hij tot tweemaal toe met nieuwe compromisvoorstellen. Die behelsden onder meer het leggen van extra geluidwerende vloerbedekking en een terugkoopregeling waarbij kopers een half jaar hun woning mochten ‘uitproberen’ en dan alsnog van de koop mochten afzien. Om de kopers wat extra bedenktijd te geven probeerde Jansma met hun advocaten uitstel van de sloop te bedingen tot half januari. Maar toen de advocaten in ruil daarvoor de helft van de dwangsom opeisten, was voor Jansma de maat vol.

Reageer op dit artikel