nieuws

Bouwers optimistisch 2002 tegemoet

bouwbreed Premium

De meeste bouwbedrijven zien ondanks de tragere economische groei het komende jaar optimistisch tegemoet. Dit blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid dit najaar onder hoofdaannemers werkzaam in de bouw.

Ook 2001 stemt veel bedrijven tot tevredenheid. Nu de rekening grotendeels kan worden opgemaakt, blijkt de waarde van de totale omzet dit jaar ruim hoger dan in 2000: een stijging van 70 miljard naar 77 miljard gulden. Bijna 80 procent van de productie is afkomstig uit de burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u); de overige 20 procent is gww-omzet (grond-, water- en wegenbouw). In de b&u is het vooral het midden- en kleinbedrijf dat aan de groei heeft bijgedragen. In het grootbedrijf (meer dan honderd werknemers) bleef de omzet vrijwel ongewijzigd. De gww laat het omgekeerde zien. De omzet stijgt hier vooral bij het grootbedrijf.

Voor komend jaar rekenen veel bedrijven op verdere omzetgroei. Verwacht wordt een omzet ter grootte van 80 miljard gulden: 62 miljard in de b&u en 18 miljard in de gww. Ook in 2002 zal de groei in de b&u voornamelijk afkomstig zijn van het midden- en kleinbedrijf. In het grootbedrijf blijft de groei gematigd. Zo niet in het grootbedrijf van de gww, waar de omzetstijging in 2002 hoger zal zijn dan in het midden- en kleinbedrijf.

Winstherstel

De gespannen afzetmarkt levert de bouwers betere prijzen op. Hogere winstmarges zijn het gevolg. Dit jaar zullen de winsten voor belasting uitkomen op een gemiddelde van 3,7 procent van de omzet. Vergeleken met vorig jaar is dit een lichte teruggang, die op rekening komt van het grootbedrijf in de b&u. Daar daalden de marges van gemiddeld 3,9 tot 2,9 procent. Voor volgend jaar rekenen de grote bedrijven op winstherstel, waardoor de marges voor de hele sector zullen uitkomen op het niveau van vorig jaar: rond de 4 procent.

In de gww liggen de marges momenteel op een hoger niveau dan in de b&u. Met een gemiddelde van 4,8 procent zijn de marges dit jaar hoger dan een aantal jaren terug.

De gunstige ontwikkelingen dit jaar en de positieve verwachtingen voor volgend jaar leiden tot een opgewekte stemming onder de bedrijven. In de b&u beoordeelt 77 procent van de bedrijven de vooruitzichten als goed en 15 procent als zeer goed. De gww-bedrijven maken hierop geen uitzondering. Ook hier beoordeelt een grote meerderheid (78 procent) de eigen vooruitzichten positief. Wel blijkt vergeleken met vorig jaar het aantal gww-bedrijven met een minder gunstige visie te zijn gestegen van 7 naar 18 procent.

Reageer op dit artikel