nieuws

Blauwe Stad moet Oldambt uit het slop halen

bouwbreed Premium

Na tien jaar discussie is de afgelopen weken een voorzichtig begin gemaakt met het bouwrijp maken van De Blauwe Stad, een 1500 hectare metend nieuw woon-, recreatie- en natuurgebied in het Oost-Groningse Oldambt-gebied.

Op de voormalige onrendabel geworden landbouwgronden in de ring Midwolda, Oostwold, Finsterwolde, Beerta en Winschoten wordt een in de wereld uniek bouwproject neergezet. Projectontwikkelaars Ballast Nedam Bouwborg, Geveke en Wilma realiseren in De Blauwe Stad uiteindelijk tussen de 1200 en 1800 nieuwe woningen in het hogere marktsegment.

Het consortium van grote bouwers baseert zich bij de nieuwbouw op een inmiddels door de provincie Groningen en de gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland vastgesteld bestemmingsplan en een zogeheten beeldkwaliteitsplan van Karelse van der Meer Architecten uit Groningen.

De eigenlijke bouwwerkzaamheden beginnen medio 2002 met de aanleg van een enorm meer, compleet met eilanden, dijken en oevers. Vervolgens wordt het 800 hectare grote meer gevuld met water en wordt een directe aansluiting met het Winschoterdiep gerealiseerd. De snelweg A7 moet hiervoor worden omgelegd en voorzien worden van een nieuw viaduct en een sluis.

De tweede fase van het gigantische bouwproject bestaat uit de realisatie van de toegangswegen naar De Blauwe Stad en kleinere wegen van en naar de toekomstige huizen in het gebied. Vanaf 2003 kan daarna een begin worden gemaakt met de naar schatting acht tot tien jaar durende nieuwbouw.

De provincie Groningen en de gemeenten dragen samen 70 miljoen gulden bij aan het kostbare project. Het consortium van grote bouwers, daarbij gesteund door de nodige Europese subsidies en externe financiers, hoest de rest van de benodigde honderden miljoenen guldens op.

Impuls

Doel van het nogal ongebruikelijke en immense bouwproject, dat al in 1990 door Wim Haasken en Jan Timmer werd ontwikkeld, is het geven van een economische en sociale impuls aan het in het slop geraakte Oldambt. Het op de zee veroverde poldergebied, dat tot de jaren vijftig nog met succes dienst deed als landbouwterrein, moest in die eerste visie van Haasken en Timmer via ruilverkaveling en uitkoop van boeren weer bij elkaar worden gelegd en vervolgens onder water gezet. Het plan werd al snel ‘geadopteerd’ door de provincie Groningen.

De boeren, die vanaf de jaren vijftig werden geconfronteerd met een enorme overproductie, kregen de afgelopen twintig jaar zelfs subsidie om delen van hun land braak te laten liggen in plaats van ze aan te wenden als landbouwgrond.

Gevolg: een tot op de dag van vandaag enorme werkloosheid in het Oldambt en een gemiddeld besteedbaar inkomen dat nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde ligt. De nieuwbouw van luxe koophuizen op de nog te creëren eilanden en kades langs het water – op de nu nog braakliggende en ongebruikte landbouwgronden – moet kapitaalkrachtige mensen uit de rest van het land trekken en in het gebied laten integreren.

Investeerders

In het kielzog van die kopers moeten ook investeerders van elders naar Oost-Groningen worden gelokt en kan het toerisme een serieuze impuls krijgen. De uitkoop van boeren en de ruilverkaveling, die vooraf is gegaan aan het bouwrijp maken van de grond, zijn het afgelopen jaar met succes afgerond. Waar van oudsher weilanden, landbouwgronden en boerderijen waren gesitueerd, moeten de komende jaren veel water, eilanden, bossen en kapitale koophuizen het achtergebleven landelijke gebied een nieuw toekomstperspectief geven.

De spreekwoordelijke symbolische eerste schop is op 10 november de grond in gegaan met het aanplanten van een eerste hectare bos aan de zuidkant van het Oldambt-gebied.

Reageer op dit artikel