nieuws

Berging van baggerspecie in Kaliwaal blijft omstreden

bouwbreed Premium

Als een Don Quichot probeert de gemeente Druten de berging van baggerspecie in de Kaliwaal tegen te gaan. Via vele procedures probeert de gemeente al jarenlang het project van vergunningaanvrager Delgromij van tafel te krijgen. Tot nu toe zonder het gewenst resultaat. Alle benodigde vergunningen zijn inmiddels afgegeven, behalve de aanlegvergunning. Deze stond bij de Raad van State in Den Haag centraal.

De gemeente meent dat het project van Delgromij grote nadelige effecten heeft voor het gebied van de Kaliwaal, een gebied waar veel vogels verblijven en overwinteren.

Het project van Delgromij bestaat uit vier fasen. De omstreden aanlegvergunning heeft alleen betrekking op de eerste fase, het vullen van het depot tot 4 meter beneden het gemiddelde waterpeil . De gemeente weigert echter de vergunning op zichzelf te beoordelen. Ze meent dat deze moet worden bekeken in het licht van alle fasen. En dan zou de vergunning moeten worden geweigerd, omdat het project in strijd is met het bestemmingsplan, zo meent Druten.

Moeite

De Raad van State en Delgromij hebben moeite met deze benadering van de feiten door de gemeente. “Het gaat hier alleen om de aanlegvergunning voor fase 1. Niet om andere zaken die eventueel kunnen komen en waar weer nieuwe procedures tegen mogelijk zijn”, zo reageerde de Raad van State. “Bovendien lijkt het erop dat de aanlegvergunning niet in strijd is met het bestemmingsplan. Deze laat de berging van baggerspecie in de Kaliwaal toe”, stelt het rechtscollege vast.

De gemeente Druten erkent dat het bestemmingsplan de aanlegvergunning op zich toestaat, maar blijft vooralsnog weigeren deze af te geven. “In het bestemmingsplan staat ook dat een vergunning alleen mag worden afgegeven als het gebied niet in ernstige mate wordt aangetast. Het gehele project van Delgromij zal dat zeker wel doen, daarom moet er in dit geval verder worden gekeken dan alleen naar de aanlegvergunning”, reageerde de gemeente.

De Raad van State doet over enkele maanden uitspraak.

Reageer op dit artikel