nieuws

Aandacht voor gedrag

bouwbreed

De ministeries die regelmatig aanbesteden, hebben een top 10 van attentiepunten om aantasting van de integriteit de kop in te drukken. De aandacht richt zich, zo blijkt uit de brief van de bewindslieden Remkes (volkshuisvesting) , Netelenbos (verkeer) en Jorritsma (economische zaken) aan de Tweede Kamer over aanbestedingspraktijken, bij de rijksoverheid op:

1. de wijze van omgaan met vertrouwelijke informatie;

2. de periodieke screening van functionarissen in risicovolle functies;

3. functiescheiding in kwetsbare posities en controle op de uitvoering van werkzaamheden van deze functionarissen (inclusief mandaatregelingen);

4. het beheer van geautomatiseerde bestanden en systemen die uitsluitend zijn te veranderen door daartoe bevoegde functionarissen;

5. het verrichten van nevenwerkzaamheden, het aannemen van geschenken en de omgang met leveranciers of contractpartners;

6. gedragscodes voor personen en teams die aanbestedingsprocedures moeten uitvoeren en bestekken opstellen;

7. het bezit en gebruik van een groslijst van geselecteerde ondernemingen die inzicht verschaft in een aantal basisgegevens over de betrouwbaarheid van de contractpartners;

8. het bezit en gebruik van een onderhandelingslogboek ter verantwoording van het aanbestedingsproces;

9. het treffen van correctieve, arbeidsrechtelijke maatregelen in geval van overtreding en

10. regels om ‘draaideurconstructies’ tegen te gaan. Het gaat daarbij om voormalige ambtenaren die voor dezelfde soort van werkzaamheden tegen een hogere beloning worden ingehuurd.

Reageer op dit artikel