nieuws

Zonnepanelen en ondergrondse bedrijven langs snelweg

bouwbreed

De Milieudienst Groningen heeft met een zogeheten IPSV-inzending van het ministerie van VROM een prijs van drie ton gekregen voor de verdere ontwikkeling van het tweede deel van de Milieuboulevard.

Meest in het oog springt de zogeheten ‘Zonnetempel’ langs de A7, een enorm front van zonnepanelen en ondergrondse bedrijven bij een ‘ingepakt’ vuurwerkdepot. De Milieuboulevard moet vanaf volgend jaar worden aangelegd op en rond de huidige Groningse vuilstortplaats Stainkoeln, grenzend aan de toekomstige woonwijk Europapark.

Het bijzondere plan, met als titel ‘Perpetuüm mobile aan de snelweg’, is door het ministerie van VROM enthousiast ontvangen. Samen met de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken, de Grontmij en energiebedrijf Essent moet het plan de komende maanden verder worden uitgewerkt. Pal aan de A7 moeten honderden meters breed en tientallen meters hoog zonnepanelen komen te staan met daarachter mogelijk kantoorgebouwen. De gewonnen energie wordt gebruikt om de wegen in de winter vorstvrij te houden en om de achterliggende gebouwen te koelen of te verwarmen.

De gehele Milieuboulevard wordt volgens plan één tot twee meter opgehoogd met verontreinigde grond en slib. De huidige opslagdepots met het hiervoor geschikte materiaal zijn bijna vol. Een groot deel van de infrastructuur moet van gerecycled asfalt en klinkers worden vervaardigd. Ook de reeds in het gebied aanwezige vuurwerkopslagplaats, waar geen bebouwing in de buurt mag worden gerealiseerd, wordt ingepakt met metersdikke lagen grond en slib. Onder die lagen wordt tevens ruimte gemaakt voor halfondergrondse afvalbedrijven.

Achterliggende gedachte van de bijzondere zichtlocatie langs de A7 is dat de moderne afvalverwerking door het passerende publiek mag worden gezien. Iedereen produceert afval dus iedereen mag ook zien hoe het wordt verwerkt, luidt de redenering van de Milieudienst Groningen. Waar op andere plekken langs de snelweg kantoren het beeld bepalen, gaat het plan ‘Perpetuüm mobile aan de snelweg’ bewust uit van een afwijkend aangezicht.

Schematische voorstelling van het ‘Perpetuüm mobile aan de snelweg’.

Reageer op dit artikel