nieuws

Zaanstad heeft primeur nieuw welstandsbeleid

bouwbreed Premium

Als eerste gemeente in Nederland heeft Zaanstad gisteren welstandsbeleid-nieuwe-stijl gepresenteerd. De gloednieuwe nota gaat uit van duidelijke richtlijnen per wijk. Op basis daarvan gaat de Welstandscommissie bouwvergunningen beoordelen.

Het is de bedoeling dat gedurende de komende twee jaar iedere gemeente in Nederland nieuw welstandsbeleid formuleert. Een handjevol gemeenten maakt daar al serieus werk van, zoals Arnhem, Breda, Amsterdam en Venlo. Zaanstad heeft de primeur met de gisteren gepresenteerde welstandsnota die al aansluit op de nieuwe Woningwet die in april pas in werking treedt.

Directeur N. de Vreeze van Welstandszorg Noord-Holland is zeer tevreden over de Zaanse nota. Zijn stichting heeft een basisnota gemaakt waarmee alle 46 Noord- Hollandse gemeenten nieuw beleid kunnen formuleren.

De Vreeze voorspelt een grote omslag voor het welstandsbeleid.

“Zo’n nota geeft een scherpe juridische afbakening. Per wijk wordt vastgelegd welk karakter een gebied heeft. De Welstandscommissie toetst bouwaanvragen enkel en alleen op basis van de criteria uit de nota. De tijd dat Welstandscommissies intuïtief bouwplannen mochten afkeuren, is definitief voorbij. Tegelijk mag de gemeente niet meer zomaar afwijken van het oordeel van de commissie”, schetst Vreeze het nieuwe beleid op hoofdlijnen.

Bovendien wordt het voor een gemeente mogelijk voor kwetsbare gebieden, als havengezichten of historische kernen, zeer strenge eisen te formuleren. De huidige welstand mag alleen toetsen op ‘redelijke’ eisen. In Zaanstad zijn De Poel (Zaandam), de Lagedijk (Zaandijk) en Lint, Overtoom en Nauerna (Westzaan) aangewezen als gebieden waar zeer strikte voorwaarden gaan gelden.

Vakmensen

Iedere wijk krijgt het stempel regulier of bijzonder beleid. De gemeente voelde niets voor het aanwijzen van gebieden waarvoor geen welstand geldt. De wetgeving van VROM staat dat wel toe.

De nota wijdt een apart hoofdstuk aan projecten waarbij vakmensen als architecten en stedenbouwkundigen zijn betrokken. “Vergis je niet. Bij viervijfde van alle bouwaanvragen is dat helemaal niet aan de orde. Dan gaat het echt niet alleen om dakkapellen, maar ook om bedrijfsgebouwen en boerderettes”, aldus De Vreeze.

De Zaanse nota is nog niet vastgesteld door de gemeente. Heel bewust is gekozen voor vier bijeenkomsten waarin iedereen zijn zegje mag doen. Vreeze hoopt op een breed debat en meer draagvlak, want tenslotte kan iedereen met welstand te maken krijgen.

Reageer op dit artikel